Избор најбољих дипломаца и студената (en)

Print

 

Датум објаве: 23.10.2017.

Медицински факултет у Нишу упућује позив студентима  за пријављивање на избор НАЈБОЉИХ.

 

На Медицинском факултету у Нишу постоји утврђена процедура за избор најбољег дипломца Факултета, најбољих дипломаца студијских програма  интегрисаних академских и основних струковних студија, као и  избор најбољих студенета по годинама студија интегрисаних академских студија.  

 

Најбољи дипломац се бира сваке године и предлаже Универзитету ради доделе признања и награда, као и другим институцијама на њихов захтев. Сваке године се, такође, бирају најбољи студенти година са сваког од студијских програма.

 

Почетком сваке школске године Факултет, огласом на сајту, упути ПОЗИВ У ТЕКУЋОЈ ШКОЛСКОЈ ГОДИНИ (свим дипломцима и студентима) како би се могли пријавити за избор.

 


Право на рангирање утврђено је Правилником за интегрисане академске студије, као и Правилником за основне струковне студије у зависности од степена студија за који се кандидат пријављује.

 

Кандидати за избор најбољег дипломца прилажу пријавни лист за дипломца, а кандидати за избор најбољег студента пријавни лист за студента.

Критеријуми за избор најбољих су успех у току студирања и потигнут успех на тесту провере знања из предмета који чине тзв. Core Curriculum.

 

Комисија за анализу ефикасности студирања спроводи тест провере знања и објављује:

 

Најбољим дипломцима и најбољим студентима на годинама студија Декан Медицинског факултета на свечан начин уручује одговарајућа признања.