combine_images_980.jpg

Студент продекан (en)

Print

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


 

Медицински факултет има студента продекана ког бира Студентски парламент. Студент продекан бира се на период од једне године већином гласова на конститутивној седници Студентског парламента. Он представља студенте, координира образовни и научни рад и остале активности студената. Студент продекан учествује у раду Наставно-научног већа и Савета и заступа интересе студената у тим органима. Студент продекан сарађује са продеканима и учествује у раду Колегијума, а за свој рад он одговара Студентском парламенту.

Кандидат за студента продекана мора бити одличан студент, истакнут у ваннаставним активностима са жељом за обликовањем факултета према студентским потребама и који представља студенте у организацији наставног процеса.

 

 Miljna Bogosavljevic

 

 

МИЉАНА БОГОСАВЉЕВИЋ

 

 СTУДEНT V ГOДИНE

 

СTУДИJСКИ ПРOГРAM: СТОМАТОЛОГИЈА

Дaтум, гoдинa и мeстo рoђeњa  13.07.1993, Алексинац
Oбрaзoвaњe 

Основна школа ''Вожд Карађорђе''

Медицинска школа ''Др Миленко Хаџић''

Прoсeчнa oцeнa   8.52
Aктивнoст у Студeнтскoм пaрлaмeнту и на факултету 
  • Потпредседник Студентског парламента Медицинског факултета за одсек Стоматологија (2015/16)
  • Представник године на Стоматологији (2013/14, 2014/15, 2015/16)
  • Члaн студeнтскoг пaрлaмeнтa (2013/14, 2014/2015, 2015/16, 2016/17)
  • Члан Студентског парламента Универзитета у Нишу (2015/16)
  • Члaн одбора за основну наставу
  • Члан Савета Медицинског факултета
  • Члaнрeдaкциjeстудeнтскoг чaсoписa''MEDICA magazin''
  • Координатор ресора за промоцију јавног здравља
  • Амбасадор културе (2014/15)
Jeзици  енглески
Награде и признања

Вукова диплома за одличан успех у основној школи

Дипломе са такмичења из биологије

 

 

INFO ABOUT THE FACULTY OF MEDICINE

ADDRESS:
Blvd. Dr Zorana Djindjica 81
18000 Nis
Republic of Serbia
FAX: +381-18-42-38-770
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tax ID number: 100664516
VAT ID number: 131586859
Company registration number: 7215282
Bank: Ministry of Finance Treasury Administration, Niš Division
Giro transfer number for clients: 840-1681666-03
Business activity code