combine_images_980.jpg

Студентске организације (en)

Print


Студенти Медицинског факултета у Нишу, поред обавеза у настави, имају бројне могућности за дружење и различите ваннаставне активности. У оквиру Факултета постоје три студентске организације Студентска унија, Савез студената, и Удружење студента стоматологије. То су самосталне и аполитичне организације студената чији је примарни задатак заступање студентских интереса на различитим нивоима наставног процеса и студентског стандарда.

Сразмерно броју гласова које остваре листе кандидата студентских организација на изборима, а по пропорционалном систему, свака од студентских организација има представнике у Студентском парламенту.

Поред наведених студентских организација, на Медицинском факултету у Нишу постоје и СТРУКОВНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ  које не учествују на изборима, али је свака на свој начин веома важна за студенте Факултета у свом домену деловања:

   • Савез студената стоматолошког одсека Медицинског факултета у Нишу - самостална организација студената стоматолошког одсека Медицинског факултета у Нишу, која се бави афирмацијом струке и побољшањем квалитета студија на стоматолошком одсеку. "Стоматолошки савез" има веома дугу традицију међу студентима стоматологије, па многи данашњи професори и стручњаци са Стоматолошке клинике своје почетке управо везују за Стоматолошки савез у коме су били активни током студија.
   • Удружење студената фармације Медицинског факултета у Нишу - основано на иницијативу студената фармације Медицинског факултета у циљу заступања права и побољшања положаја студената фармацеутског студијског програма, као најмлађег на факултету. Удружење као основну идеју има окупљање свих студената са овог студијског програма, како би се заједнички лакше изборили за своје интересе и своја права.
   • IFMSA - International Federation of Medical Students' Associations - Serbia (некадашња организација YUMSIC), односно Комитет за међународну сарадњу студената медицине (локални комитет у Нишу) који се бави професионалном и научном разменом студената медицине, промоцијом јавног здравља и медицинском едукацијом.
   • NiPSA - Асоцијација студената фармације Ниш је локални огранак Националне асоцијације студената фармације Србије (NAPSer) која се бави заступањем интереса студената фармације, едукацијом, остваривањем међуфакултетске и међународне сарадње и промоцијом јавног здравља и нових трендова у фармацији и здравству.

INFO ABOUT THE FACULTY OF MEDICINE

ADDRESS:
Blvd. Dr Zorana Djindjica 81
18000 Nis
Republic of Serbia
FAX: +381-18-42-38-770
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tax ID number: 100664516
VAT ID number: 131586859
Company registration number: 7215282
Bank: Ministry of Finance Treasury Administration, Niš Division
Giro transfer number for clients: 840-1681666-03
Business activity code