combine_images_980.jpg

О студијском програму (en)

Print


Наставни план (курикулум) студијског програма специјалистичких струковних студија СПЕЦИЈАЛИСТА СТРУКОВНА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА/ТЕХНИЧАР конципиран је у складу са свим савременим захтевима медицинске струке и науке, а у сврху формирања стручњака који поред свог теоријског знања, располаже широком палетом усвојених практичних вештина примењивих у процесу опште неге и специјалне неге појединих категорија и популација пацијената и клијената.

Поред тога, он ставља акценат и на проблеме у вези са утицајем животне средине на здравље човека, на промоцију а тиме и на унапређење и превенцију здравља као и на организацију и менаџмент у здравству. Програм предвиђа упознавање са Основама педагогије и дидактичких метода наставе као и са Методологијом истраживања у здравству како би Специјалиста струковна медицинска сестра-техничар могла да учествује у извођењу практичне наставе студентима овог студијског програма и била део тима за клиничка истраживања.

Студијски програм специјалистичких струковних студија Специјалиста струковна медицинска сестра/техничар, одвија се кроз једногодишње школовање или 2 семестра и обухватају 900 часова (теоријске и практичне наставе, као и самосталног рада студената).

Програм има 9 обавезних предмета и 1 блок изборних предмета који садржи 4 базична предмета. Они су у другом семестру и заступљени су само кроз практични рад, односно као стручна пракса. У првом семестру слушају се и вежбају предмети сва три типа: академско-образовни, научно-стручни и стручно-апликативни. У другом семестру студент бира област из изборног предмета из којег приступа изради завршног рада. Изборни предмет је из групе стручно-апликативних: (Интерна медицина са негом Хирургија са негом, Педијатрија са негом и Инфективне болести са негом). Завршни стручни рад је из области ових стручно-апликативних предмета, односно предмета из којег је обављена стручна пракса и припрема се уз консултације са изабраним ментором. Састоји се од писаног текста и усмене одбране.

INFO ABOUT THE FACULTY OF MEDICINE

ADDRESS:
Blvd. Dr Zorana Djindjica 81
18000 Nis
Republic of Serbia
FAX: +381-18-42-38-770
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tax ID number: 100664516
VAT ID number: 131586859
Company registration number: 7215282
Bank: Ministry of Finance Treasury Administration, Niš Division
Giro transfer number for clients: 840-1681666-03
Business activity code