combine_images_980.jpg

О студијском програму (en)

Print

 

Наставни план (курикулум) студијског програма СПЕЦИЈАЛИСТА СТРУКОВНИ ИНСТРУМЕНТАР конципиран је у складу са свим савременим зактевима медицинске струке и науке, а у сврху формирања стручњака који поред свог теоријског знања, располаже широком палетом усвојених практичних вештина примењивих у процесу општих и специјалних принципа неге и лечења појединих категорија и популација пацијената посебно хируршких пацијената.

Поред тога студијски програм специјалистичких студија ставља акценат и на проблеме у вези компликација које прате неадекватан рад током припреме за операцију, у току саме операције и после операције са циљем да би се све те негативности превенирале и избегле компликације. Програм предвиђа упознавање са Менаџментом у здравству и Методологијом истраживања у здравству како би специјалиста струковни инструментар могао да учествује у извођењу практичне наставе студентима струковног студијског програма и био део тима за клиничка истраживања.

Студијски програм Специјалиста струковни инструментар одвија се кроз једногодишње школовање или 2 семестра.

Програм има 7 обавезних и 2 изборна предмета. У првом изборном блоку изборни предмети су: Педијатрија са негом, Оториноларингологија, Офталмологија, Гинекологија и акушерство са негом. У другом семестру студент у оквиру стручне праксе бира област из предмета Хирургија (абдоминална хирургија, васкуларна хирургија, пластична хирургија, неурохирургија, ортопедска хирургија, дечија хирургија, грудна хирургија, гинекологија, ОРЛ хирургија, офталмолошка хирургија) из које обавља предвиђену стручну праксу. Након обављене стручне праксе приступа изради завршног стручног рада. Завршни рад се припрема уз консултације са изабраним ментором. Састоји се од практичног рада, писаног текста и усмене одбране.

INFO ABOUT THE FACULTY OF MEDICINE

ADDRESS:
Blvd. Dr Zorana Djindjica 81
18000 Nis
Republic of Serbia
FAX: +381-18-42-38-770
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tax ID number: 100664516
VAT ID number: 131586859
Company registration number: 7215282
Bank: Ministry of Finance Treasury Administration, Niš Division
Giro transfer number for clients: 840-1681666-03
Business activity code