combine_images_980.jpg

О студијском програму (en)

Print


Наставни план (курикулум) студијског програма СПЕЦИЈАЛИСТА СТРУКОВНИ САНИТАРНО-ЕКОЛОШКИ ИНЖЕЊЕР конципиран је у складу са свим савременим захтевима медицинске струке и науке, а у сврху формирања стручњака који поред свог теоријског знања, располаже широком палетом усвојених практичних вештина за разумевање основне проблематике јавног здравља. Настава се одвија претежно у учионицама, кабинетима и на терену.

Поред тога, студијски програм специјалистичких студија ставља акценат и на проблеме у вези са утицајем животне средине на здравље човека, на промоцију а тиме на унапређење и превенцију здравља као и на организацију и менаџмент у здравству. Програм предвиђа упознавање са Основама педагогије и Методологије истраживања у здравству како би специјалиста струковни санитарно-еколошки инжењер могао да учествује у извођењу практичне наставе студентима овог студијског програма и био део тима за истраживања у области превентивне медицине.

Студијски програм Специјалиста струковни санитарно-еколошки инжењер одвија се кроз једногодишње школовање или 2 семестра.

Програм има 10 обавезних предмета и 1 блок изборних предмета који садржи 5 базичних предмета. Они су у другом семестру и заступљени су само као практични рад, односно стручна пракса. У првом семестру слушају се и вежбају предмети сва три типа: академско-образовни, научно-стручни и стручно-апликативни. У другом семестру студент бира област из изборног предмета из којег приступа изради завршног рада. Изборни предмет је из групе стручно-апликативних предмета. (Социјална медицина, Дијететика, Епидемиологија, Медицинска екологија и Микробиологија воде и намирница). Завршни стручни рад је из области ових стручно-апликативних предмета односно предмета из којег је обављена стручна пракса и припрема се уз консултације са изабраним ментором. Састоји се од писаног текста и усмене одбране.

INFO ABOUT THE FACULTY OF MEDICINE

ADDRESS:
Blvd. Dr Zorana Djindjica 81
18000 Nis
Republic of Serbia
FAX: +381-18-42-38-770
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tax ID number: 100664516
VAT ID number: 131586859
Company registration number: 7215282
Bank: Ministry of Finance Treasury Administration, Niš Division
Giro transfer number for clients: 840-1681666-03
Business activity code