combine_images_980.jpg

Оцењивање (en)

Print

 Правилници о формирању коначне оцене за предмете на студијском програму:

 Р.бр.

 

Назив предмета

1.

Јавно здравље

2.

Медицинска екологија 

3.

Енглески језик

4.

Епидемиологија 

5.

Основи педагогије

6.

Менаџмент у здравству 

7.

Методологија истраживања у здравству

8.

Микробиологија воде и намирница

9.

Дијететика

10.

Социјална медицина