combine_images_980.jpg

О студијском програму (en)

Print

 

ДОКТОРСКЕ AКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ИЗ ОБЛАСТИ ФАРМАЦЕУТСКИХ НАУКА структурно су конципиране тако да представљају симбиозу образовања, истраживања и практичних вештина, јер интегришу теоријско усвајање знања, самосталан и оригиналан студијски истраживачки рад и начине његове презентације и афирмације у свету. Својом суштином, ДАС–фарамцеутске науке омогућавају организован научни и професионални развој у области фарамције кроз повезивање фундаменталних и примењених истраживања из области фармацеутске хемије, аналитике лекова, фармацеутске технологије, фармакогнозије, фитотерапије, медицинске биохемије, фармакологије, токсикологије, преклиничких испитивања лекова и медицинских средстава и клиничке фармације. Поред стицања знања и одговарајућих вештина развија се свест о значају и применљивости научних истраживања у фармацији, развија се осећај за тимски рад, за мултидисциплинарни интегрални, пре свега свеобухватни и целовит приступ научном проблему у области фармације, као и свест о динамичности нових научних сазнања, што намеће императив свакодневног и континуираног усавршавања.

Read more: О студијском програму (en)

INFO ABOUT THE FACULTY OF MEDICINE

ADDRESS:
Blvd. Dr Zorana Djindjica 81
18000 Nis
Republic of Serbia
FAX: +381-18-42-38-770
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tax ID number: 100664516
VAT ID number: 131586859
Company registration number: 7215282
Bank: Ministry of Finance Treasury Administration, Niš Division
Giro transfer number for clients: 840-1681666-03
Business activity code