combine_images_980.jpg

Tuitions and fees

Print

 

 

Висине школарина за студије на Медицинском факултету Универзитета у Нишу и накнаде за пружање услуга из образовне делатности факултета 


pdf

 

Одлукa о висини школарине за школску 2016/2017.годину за ПОСЛЕДИПЛОМСКЕ СТУДИЈЕ

 

pdfОдлукa о висини школарине за студије на Медицинском факултету Универзитета у Нишу и накнадама за пружање услуга из образовне делатности факултета за шк. 2016/2017 ЗА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ И УЖЕ СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ СТУДИЈЕ У СТРУЦИ

 


На основу члана 53. Закона о високом образовању РС („Сл. гласник РС“, број 76/05, 100/07-аутентично тумачење, 97/08, 44/2010, 93/2012, 89/2013, 99/2014, 45/2015-аутентично тумачење и 68/2015) и члана 33. Статута Медицинског факултета, Савет Медицинског факултета у Нишу на седници одржаној 17.09.2015. године донело је ОДЛУКУ о висини школарине за студије на Медицинском факултету Универзитета у Нишу и накнадама за пружање услуга из образовне делатности факултета за школску 2015/2016. годину.

pdf Одлука за преузимање

INFO ABOUT THE FACULTY OF MEDICINE

ADDRESS:
Blvd. Dr Zorana Djindjica 81
18000 Nis
Republic of Serbia
FAX: +381-18-42-38-770
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tax ID number: 100664516
VAT ID number: 131586859
Company registration number: 7215282
Bank: Ministry of Finance Treasury Administration, Niš Division
Giro transfer number for clients: 840-1681666-03
Business activity code