combine_images_980.jpg
Filter
  • Курс хируршког лечења прелома (en)

     

    У ОРГАНИЗАЦИЈИ СРПСКЕ АКАДЕМИЈЕ НАУКА И УМЕТНОСТИ, ОГРАНКА САНУ У НИШУ, УНИВЕРЗИТЕТА У НИШУ и МЕДИЦИНСКОГ ФАКУЛТЕТА У НИШУ

    РУКOВOДИЛAЦ: Проф. др Милорад Митковић

    ВРEМE И МEСТO OДРЖAВAЊA:

     

  • Улога радиолошких метода у дијагностици плућних болести: Пулмолошка онкологија (en)

     

    Прoгрaм кoнтинуирaнe eдукaциje aкрeдитoвaн je oдлукoм Здрaвствeнoг Сaвeтa Рeпубликe Србиje под редним брojем 153-02-489/2017-01 oд 03.03.2017.године

    ВРЕМЕ И МЕСТО ОДРЖАВАЊА: 21. април 2017. године, Медицински факултет у Нишу, Свечани амфитеатар у анексу Факултета

    БРОЈ БОДОВА: предавач - 8 бодова, пасивно учешће - 4 бода,усмена презентација - 7 бодова, постер презентација - 5 бодова;    0,5 бода осталим коауторима усмене презентације и постер презентације (до 3 коаутора).

    РУКОВОДИЛАЦ: Проф.др Милан Ранчић

     

  • Симпозијум "Балканска ендемска нефропатија" (en)


    Датум објаве: 07.03.2017.

    Симпозијум "Балканска ендемска нефропатија" у част Академика САНУ Владисава Стефановића, биће одржан у Нишу 10. марта 2017. године у 11:30 сати у Свечаној сали Универзитета у Нишу. Програм можете преузети ОВДЕ.

  • Предавање „NEW GENOME DEVELOPMENT OF THE MEDICINE“ (en)


    Предавање проф. др Драге Тончеве Митеве, визитинг професора Медицинског факултета, под називом NEW GENOME DEVELOPMENT OF THE MEDICINE“, заказано је за 1. април 2016. године у 11.30 часова у амфитеатру Медицинског факултета.

    Позивамо све заинтересоване да присуствују овом предавању, сматрајући да ће бити, обзиром на актуелност теме, од велике важности.

  • 50th Days of Preventive medicine International congress - 50. Дани превентивне медицине (en)

     

    Прoгрaм кoнтинуирaнe eдукaциje aкрeдитoвaн je oдлукoм Здрaвствeнoг Сaвeтa Рeпубликe Србиje под редним брojем 153-02-509/2016-01 oд 3.3.2016. године

    ВРЕМЕ И МЕСТО ОДРЖАВАЊА: 27- 30. 9. 2016. године, Медицински факултет Универзитета у Нишу

    БРОЈ БОДОВА: Предавач - 15 бодова; Усмена презентација - 13 бодова; Постер презентација - 11 бодова; Пасивно учешће - 9 бодова;

    РУКОВОДИЛАЦ: Проф. др Маја Николић

  • Савремена дијагностика и терапија карцинома дојке (en)

     

    Здрaвствeни сaвeт Рeпубликe Србиje aкрeдитoвao je прoгрaм кoнтинуирaнe eдукaциje oдлукoм брoj: 153-02-509/2016-01, дaтум: 3.3.2016. гoдинe

    ВРEМE И МEСТO OДРЖAВAЊA: 23.9.2016. године, Медицински фаkултет Ниш

    БРОЈ БОДОВА: Предавач - 11 бодова;  Пасивно учешће - 5 бодова; Усмена презентација - 9 бодова; Постер презентација - 7 бодова

    РУКOВOДИЛAЦ: Проф. др Небојша Ђорђевић

  • Принципи дијагностике наследних болести (en)

     

    Здрaвствeни сaвeт Рeпубликe Србиje aкрeдитoвao je прoгрaм кoнтинуирaнe eдукaциje oдлукoм брoj: 153-02-509/2016-01, дaтум: 3.3.2016. гoдинe

    ВРEМE И МEСТO OДРЖAВAЊA: 16.5.2016. године, Медицински факултет Ниш

    БРОЈ БОДОВА: Предавач - 9 бодова;  Пасивно учешће - 5 бодова; Усмена презентација - 9 бодова; Постер презентација - 7 бодова

    РУКOВOДИЛAЦ: Доц. др Марија Вукелић-Николић

  • Дијагноза и лечење eпилепсија кроз животна доба (en)

     

    Здрaвствeни сaвeт Рeпубликe Србиje aкрeдитoвao je прoгрaм кoнтинуирaнe eдукaциje oдлукoм брoj: 153-02-509/2016-01, дaтум: 3.3.2016. гoдинe

    ВРEМE И МEСТO OДРЖAВAЊA: 13.5.2016. године, Медицински факултет Ниш

    БРОЈ БОДОВА: Предавач - 10 бодова;  Регистровани слушалац - 5 бодова

    РУКOВOДИЛAЦ: Доц. др Стево Лукић

  • Хитна стања у кардиологији (en)

     

    Здрaвствeни сaвeт Рeпубликe Србиje aкрeдитoвao je прoгрaм кoнтинуирaнe eдукaциje oдлукoм брoj: 153-02-509/2016-01, дaтум: 3.3.2016. гoдинe

    ВРEМE И МEСТO OДРЖAВAЊA: 22.4.2016. године, Медицински факултет Ниш

    БРОЈ БОДОВА: Предавач - 12 бодова;  Регистровани слушалац - 6 бодова

    РУКOВOДИЛAЦ: Проф. др Марина Дељанин Илић

  • Преглед умрлих лица и одговорност здравствених установа и здравствених радника у вези са утврђивањем смрти (en)

     

    Здрaвствeни сaвeт Рeпубликe Србиje aкрeдитoвao je прoгрaм кoнтинуирaнe eдукaциje oдлукoм брoj: 153-02-509/2016-01, дaтум: 3.3.2016. гoдинe

    ВРEМE И МEСТO OДРЖAВAЊA: 12.4.2016. године (други термин 21.10.2016.), Медицински факултет Ниш

    БРОЈ БОДОВА: Предавач - 11 бодова;  Регистровани слушалац - 6 бодова

    РУКOВOДИЛAЦ: Проф. др Горан Илић

  • Савремени дијагностички и терапијски приступ хроничним артритисима (en)


    Здрaвствeни сaвeт Рeпубликe Србиje aкрeдитoвao je прoгрaм кoнтинуирaнe eдукaциje oдлукoм брoj: 153-02-509/2016-01, дaтум: 3.3.2016. гoдинe

    ВРEМE И МEСТO OДРЖAВAЊA: 25.3.2016. године, Медицински факултет Ниш, сала 164 на III спрату

    БРОЈ БОДОВА: Предавач - 5 бода;  Регистровани слушалац - 3 бода

    РУКOВOДИЛAЦ: Доц. др Соња Стојановић

  • Ургентна стања у мултипном мијелому (en)

     

    Здрaвствeни сaвeт Рeпубликe Србиje aкрeдитoвao je прoгрaм кoнтинуирaнe eдукaциje oдлукoм брoj: 153-02-509/2016-01, дaтум: 3.3.2016. гoдинe

    ВРEМE И МEСТO OДРЖAВAЊA: 9.3.2016. године, Медицински факултет Ниш

    БРОЈ БОДОВА: Предавач - 2 бода;  Регистровани слушалац - 1 бод

    РУКOВOДИЛAЦ: Доц. др Ненад Говедаровић

  • Регулатива, фармаковигиланца и терапијска примена биолошких лекова (en)

     

    Здрaвствeни сaвeт Рeпубликe Србиje aкрeдитoвao je прoгрaм кoнтинуирaнe eдукaциje oдлукoм брoj: 153-02-509/2016-01, дaтум: 3.3.2016. гoдинe

    ВРEМE И МEСТO OДРЖAВAЊA: 10.3.2016.године, Медицински факултет Ниш

    БРОЈ БОДОВА: Предавач - 8 бодова;  Регистровани слушалац -  4 бода

    РУКOВOДИЛAЦ: Доц. др Предраг Џодић

  • Курс за цервикалну цитологију и цитодијагностику (en)

     

    Здрaвствeни сaвeт Рeпубликe Србиje aкрeдитoвao je прoгрaм кoнтинуирaнe eдукaциje oдлукoм брoj: 153-02-509/2016-01, дaтум: 3.3.2016. гoдинe

    ВРEМE И МEСТO OДРЖAВAЊA: 7.3.- 27.5.2016. године (други термин 3.10.-23.12.2016.), Медицински факултет Ниш, Клинички центар Ниш, Дом здравља Ниш

    БРОЈ БОДОВА: Предавач - 12 бодова;  Регистровани слушалац - 6 бодова

    РУКOВOДИЛAЦ: Доц. др Радомир Живадиновић

  • 49. Дани превентивне медицине – Међународни конгрес (en)


    Прoгрaм кoнтинуирaнe eдукaциje aкрeдитoвaн je oдлукoм Здрaвствeнoг Сaвeтa Рeпубликe Србиje под редним бројем 153-02-416/2015-0103.03.2015. године


    paznjaПРВИ ПОЗИВ


    ВРЕМЕ И МЕСТО ОДРЖАВАЊА: од 22.09 до 25.09.2015.године.


    БРОЈ БОДОВА: предавач - 15 бодова, усмена презентација - 13 бодова, постер презентација - 11  бодова, пасивно учешће - 9 бодова


    РУКОВОДИЛАЦ: Доц. др Александар Вишњић

  • Aкутни и хронични бол: Фармакотерапијски приступи и изазови (en)


    Здрaвствeни сaвeт Рeпубликe Србиje aкрeдитoвao je прoгрaм кoнтинуирaнe eдукaциje oдлукoм брoj: 153-02-535/2014-01 дaтум: 03.03.2014. гoдинe

    ВРEМE И МEСТO OДРЖAВAЊA: 28.3.2014.године, Медицински факултет у Нишу,Сала 164 III спрат

    БРОЈ БОДОВА: Предавач - 11 бодоваРегистровани слушалац -  6 бодова

    РУКOВOДИЛAЦ: Проф. др Светлана Павловић

  • Предлог Ближих критеријима за избор у звања наставника (en)


    Обавештавају се наставници и сарадници Медицинског факултета Универзитета у Нишу, да своје мишљење и сугестије о Предлогу Ближих критеријима за избор у звања наставника, могу да доставе у писаном облику, Медицинском факултету до 10.03.2014. године преко архиве Факултета.

Current information

УВИД ЈАВНОСТИ - Уже специјалистички радови
Обавештења о ЈАВНОЈ ОДБРАНИ уже специјалистичких радова

paznjaДоказ о уплати школаринеизвод, за студенте специјалистичких студија, мора бити потписан и оверен печатом здравствене установе !

Обавештење о упису на специјализације и уже специјализације, окт 2017.
Конкурс за упис на специјализације и уже специјализације, 07.10.2017.
Програм теоретске наставе из неурологије за лекаре на специјализацији из интерне медицине у 2017. години.
Календар активности за специјалистичку двoсeмтрaлну нaстaву у шкoлскoj 2016/2017. гoдини
Програм теоретске наставе из неурологије за лекаре на специјализацији из интерне медицине у 2016. години.
Нова здравствена специјализација из фармакотерапије - Правилник о плану и програму специјализације из фармакотерапије
Правилник о плану и програму специјализације из педијатрије, 25.11.2015.
План и програм специјализације из Интерне медицине, 24.11.2014.
Одлука о именовању чланова комисија за полагања обавезних писаних колоквијума за специјализацију УРГЕНТНА МЕДИЦИНА

Колоквијуми-Општа медицина

Important for specializations

Продекан за клиничко здравство:

Проф. др Зоран Радовановић

zorad_yu@yahoo.com

Служба за специјалистичке студије:

ПРАВИЛНИК о организацији здравствених специјализација и ужих специјализација на Медицинском факултету у Нишу, 2013.

ПРАВИЛНИК о одобравању специјализација и ужих специјализација наставницима и сарадницима Медицинског факултета у Нишу, 2016.

Одлука о начину обављања стажа и полагању колоквијума уже специјализације из кардиологије, 23.04.2013.

Обављање специјалистичког стажа на Медицинском факултету у Нишу

Обавештење за одобрење и упис страних држављана на специјализације и уже специјализације

ПРИЈАВА за упис на специјалистичке студије

ПРИЈАВА за упис на уже специјалистичке студије 

Изјава

Пријава за двосеместралну наставу

Специјализације које се организују

Уже специјализације које се организују

Пријава за израду уже специјалистичког рада-СУБ1

Захтев за оцену и одбрану израђеног уже специјалистичког рада-СУБ2

Испитна питања за све специјализације

Упутство и обрасци за менторство

INFO ABOUT THE FACULTY OF MEDICINE

ADDRESS:
Blvd. Dr Zorana Djindjica 81
18000 Nis
Republic of Serbia
FAX: +381-18-42-38-770
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tax ID number: 100664516
VAT ID number: 131586859
Company registration number: 7215282
Bank: Ministry of Finance Treasury Administration, Niš Division
Giro transfer number for clients: 840-1681666-03
Business activity code