combine_images_980.jpg

Правилник о пријемном испиту (en)

 

pdfПРАВИЛНИКОМ о пријемном испиту и упису у прву годину студијских програма интегрисаних академских и струковних студија на Медицинском факултету Универзитета у Нишу уређују се:

  • услови које кандидат треба да испуни да би конкурисао за упис на студијски програм,
  • припрема и начин извођења пријемног испита,
  • оцењивање тестова,
  • рангирање кандидата и
  • упис у прву годину студија.


INFO ABOUT THE FACULTY OF MEDICINE

ADDRESS:
Blvd. Dr Zorana Djindjica 81
18000 Nis
Republic of Serbia
FAX: +381-18-42-38-770
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tax ID number: 100664516
VAT ID number: 131586859
Company registration number: 7215282
Bank: Ministry of Finance Treasury Administration, Niš Division
Giro transfer number for clients: 840-1681666-03
Business activity code