Решења задатака са пријемног испита у ПРВОМ конкурсном року - ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ 2017/18. (en)

Print

 

Решења тестова за сваки од предмета који се полагао на приjемном испиту постављају се на сајт Факултета одмах по завршетку предаје радова Комисијама. 

Увидом у решења тестова са пријемног испита сваки кандидат може, одмах након пријемног испита, видети привремени резултат свог рада.


ПРВИ  КОНКУРСНИ  РОК

ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ (28.06.2017.)

Предмети: