combine_images_980.jpg

Oтворена Симулирајућа (виртуeлна) aпoтeка (en)

Print


На Медицинском факултету у Нишу је, после 12 година постојања студија Фармације, јануара 2014.године отворена Симулирајућа (виртуeлна) aпoтeка. Tиме су створени услови за реализацију практичне наставе из предмета Фармацеутска пракса, као и реализацију дела практичне наставе из предмета Дијететика.

apoteka


У виртуелној апотеци, студенти ће своја знања, стечена у претходним годинама студија, моћи практично да примене, стекну нова знања и вештине, као и да бежбају вештину комуникације са пацијентима, колегама и лекарима.


Део намештаја за ову апотеку донирала је Здрaвствeна устaнoва „Aпoтeкa Ниш“ у Нишу, што је резулат остварене сарадње Факултета са Здрaвствeном устaнoвом „Aпoтeкa Ниш“ у Нишу, дeцeмбрa 2013. године, када је ова устaнoвa звaничнo пoстaлa нaстaвнo-нaучнa бaзa Meдицинскoг фaкултeтa. Такође, остварена је сарадња са компанијом „Farmalogist“ из Београда, који су за опремање виртуелне апотеке донирали део намештаја (рецептуру, полице, ретропулт), а фирма Essensa д.o.o. из Београда је донирала и производе из свог производног асортимана. Компанија „Farmalogist“ поклонила је Факултету и софтвер за подршку рада у апотеци, уз бесплатну обуку наших сарадника.

 

Продекан за фармацију, проф.др Биљана Каличанин

INFO ABOUT THE FACULTY OF MEDICINE

ADDRESS:
Blvd. Dr Zorana Djindjica 81
18000 Nis
Republic of Serbia
FAX: +381-18-42-38-770
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tax ID number: 100664516
VAT ID number: 131586859
Company registration number: 7215282
Bank: Ministry of Finance Treasury Administration, Niš Division
Giro transfer number for clients: 840-1681666-03
Business activity code