Срeбрни знaк Унивeрзитeтa у Нишу дoдeљeн Дeкaну Meдицинскoг фaкултeтa (en)

Print


Сребрни знак Универзитета у Нишу за значајан допринос развоју Универзитета у Нишу  добио је и Декан Медицинског факултета у Нишу, проф. др Стеван Илић.


Поводом обележавања 50 година успешног научног, образовног и уметничког рада Универзитета у Нишу, 11. јуна 2015. годинедодељена су специјална признања заслужним институцијама и истакнутим појединцима,  члановима Универзитета и најбољим студетима. 


srebrni znak