combine_images_980.jpg

IN MEMORIAM (en)

Print

 

Поштовани студенти, професори, пријатељи Медицинског Факултета Универзитета у Нишу, са жаљењем Вас обавештавамо да је дана 10.06.2016. преминула проф. др Даринка Кораћевић, професор Медицинског факултета у пензији.

Позивамо професоре, сараднике, студенте и поштоваоце проф. др Даринке Кораћевић да на Комеморативном скупу, у понедељак 13. јуна 2016. године у 13:30 часова, у Свечаном амфитеатру Медицинског факултета, са љубављу и поштовањем обновимо сећања на нашу уважену професорку, учитеља и пријатеља.

Проф. др др Даринка Кораћевић рођена је 6. 11. 1932. у Доњој Шаторњи С.О. Топола. Основну школу је завршила у Доњој Шатроњи, гимназију у Аранђеловцу, а Медицински факултет у Београду.

 

Darinka Koracevic

 

За асистента на предмету Биохемија је изабрана 1962. а реизабрана 1963. Школске 1965/66 провела је на стручном усавршавању 6 месеци на Институту за биолошку хемију Медицинског факултета у Стразбуру. Маја 1967. године је хабилитована за звање наставника, а исте године изабрана је за доцента на предмету Биохемија. Поново је изабрана у исто звање у јануару 1973. године. Докторску дисертацију под називом: „Метаболички ефекти тиоаминокиселина и њихових аналога“, је одбранила на Медицинском факултету у Нишу 1976. године. У јуну 1978. године је изабрана у звање ванредног професора а реизабрана у исто звање септембра 1983. године. За редовног професора изабрана је маја 1984. године. Пензионисана је 30. 9. 1998. године.

У протеклом дугогодишњем стручном и педагочком искуству и целокупном ангажовању на Медицинском факултету у Нишу за име проф. Даринке Кораћевић нераскидиво су везане праве академске вредности. Бројне генерације студената, сада специјалисти и стручњаци у разним областима медицине, памте је као човека високог ауторитета и свестрану личност универзитетске интелектуалне средине.

Веома запажене резултате постигла је у развоју научног подмлатка и универзитетског наставног кадра, како кроз менторство за израду магистарских и докторских теза, тако и кроз практични рад са студентима и специјалистима. Учествовала је у узвођењу редовне и последипломске наставе, као и двосеместралне наставе за специјализацију из Медицинске биохемије и Клиничке биохемије. Дуги низ година била је председник комисије за полагање специјалистичког испита из ове области. Била је ментор и члан комисије за одбрану већег броја магистарских теза и докторских дисертација. У периоду од 1979-1983. била је продекан за наставу.

Објавила је преко 100 научних и стручних радова у међународним и домаћим часописима са рецензијом и учествовала на бројним конгресима у земљи и иностранству.

Њен оригинални допринос науци и струци, упркос широком опусу, може се сагледати кроз изузетано ангажовање у истраживачким пројектима, у основној и специјалистичкој настави, као и у комисијама и телима на Факултету и на Универзитету. Место и улога Биохемијског института тј. Катедре за биохемију Медицинског факултета у Нишу у оквирима југословенске и српске биохемије у многоме су одређени управо резултатима професионалног и свеукупног животног дела проф. др Даринке Кораћевић.

 

INFO ABOUT THE FACULTY OF MEDICINE

ADDRESS:
Blvd. Dr Zorana Djindjica 81
18000 Nis
Republic of Serbia
FAX: +381-18-42-38-770
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tax ID number: 100664516
VAT ID number: 131586859
Company registration number: 7215282
Bank: Ministry of Finance Treasury Administration, Niš Division
Giro transfer number for clients: 840-1681666-03
Business activity code