Награда Удружења за кардионефрологију Србије за најбољу публикацију у 2016. години (en)

Print

 

Датум објаве: 16.05.2017.

Велико нам је задовољство да објавимо да је на јавном позиву Удружења за кардионефрологију Србије за најбоље публикације у 2016. години Првом наградом у области кардионефрологије награђен рад наших наставника у међународном часопису изузетних вредности (М21а, ИФ: 11,00) :

Marko Anderluh, Gordana Kocic, Katarina Tomovic, Radivoj Kocic, Marina Deljanin Ilic, Andrija Smelcerovic. Cross-talk between the dipeptidyl peptidase-4 and stromal cell-derived factor-1 in stem cell homing and myocardial repair: potential impact of dipeptidyl peptidase-4 inhibitors. Pharmacology and Therapeutics 2016; 167: 100-107.

 

First prize Pharmacology&Therapeutics 2016 small