combine_images_980.jpg

Катедра Анестезиологија и реаниматологија

Штампа

 

Ужа научна област:  АНЕСТЕЗИОЛОГИЈА И РЕАНИМАТОЛОГИЈА

Шеф Катедре: Проф. др Светлана Павловић

Предмети  које обухвата ужа научна област:

 1. Анестезиологија и реаниматологија
 2. Општа анестезиологија и реаниматологија

 

nastava1ОГЛАСНА ТАБЛА КАТЕДРЕ

Наставници и сарадници:

Павловић М. Светлана

ванредни прoфeсoр

научна и стручна компетентност

Јанковић Ј. Радмило

ванредни прoфeсoр

научна и стручна компетентност

Стошић С. Биљана

ванредни професор

научна и стручна компетентност

Јовић К. Зорица

редовни професор

научна и стручна компетентност

Митић П. Бранка

доцент

научна и стручна компетентност

Будић З. Ивана

доцент

научна и стручна компетентност

Марјановић Г. Весна
доцент научна и стручна компетентност

Катедра Здравствена нега

Штампа

 

Ужа научна област:  ЗДРАВСТВЕНА НЕГА

Шеф Катедре: Проф. др Биљана Радовановић-Динић46. Zdravstvena nega

Предмети  које обухвата ужа научна област:

 1. Здравствена нега и дијететика
 2. Основи неурологије са негом
 3. Основи педијатрије са негом
 4. Основи интерне медицине са негом
 5. Геријатрија са негом
 6. Основи хирургије са негом
 7. Основи инфективних болести са негом
 8. Основи гинекологије и акушерства с негом
 9. Интерна медицина са негом
 10. Хирургија са негом
 11. Педијатрија са негом
 12. Инфективне болести са негом

nastava1ОГЛАСНА ТАБЛА КАТЕДРЕ

Наставници и сарадници:

Радовановић Динић С. Биљана

ванредни прoфeсoр

научна и стручна компетентност

Бјелаковић Б. Бојко

доцент

научна и стручна компетентност

Јовановић В. Маја

редовни прoфeсoр

научна и стручна компетентност

Кутлешић М. Ранко

доцент

научна и стручна компетентност

Ђорђевић М. Гордана

доцент

научна и стручна компетентност

Ћирић Здравковић В. Снежана

доцент

научна и стручна компетентност

Радојковић Б. Данијела

доцент

научна и стручна компетентност

Стевановић Р. Горан

доцент

научна и стручна компетентност

Живковић Г. Валентина

доцент

научна и стручна компетентност

Маринковић Т. Мирјана предавач научна и стручна компетентност

 

Катедра Анатомија

Штампа

Ужа научна област : АНАТОМИЈА  1. Anatomija

Шеф Катедре: Проф. др Раде Чукурановић

Предмети које обухвата ужа научна област:

 1. Анатомија
 2. Клиничка анатомија
 3. Анатомија и хистологија
 4. Анатомија главе и врата


nastava1

ОГЛАСНА ТАБЛА КАТЕДРЕ

 

Наставници и сарадници:

Антић М. Светлана

редовни професор

научна и стручна компетентност

Чукурановић Ч. Раде

редовни професор

научна и стручна компетентност

Павловић С. Снежана

редовни професор

научна и стручна компетентност

Арсић Д. Стојанка

ванредни професор

научна и стручна компетентност

Влајковић Р. Слободан

ванредни професор

научна и стручна компетентност

Даковић Бјелаковић З. Марија

ванредни професор

научна и стручна компетентност

Угреновић З. Слађана

ванредни професор

научна и стручна компетентност

Јовановић Д. Иван

ванредни професор

научна и стручна компетентност

Стојановић Р. Весна

доцент

научна и стручна компетентност

Павловић Н. Миљана

доцент

научна и стручна компетентност

Кундалић К. Браца

доцент

научна и стручна компетентност

Живковић С. Владимир асистент научна и стручна компетентност
Трандафиловић М. Милена асистент научна и стручна компетентност

Чукурановић Кокорис Р. Јована

асистент

научна и стручна компетентност

Антић М. Милорад

асистент

научна и стручна компетентност

 

Катедра Биохемија

Штампа

Ужа научна област: БИОХЕМИЈА

4. Biohemija

Шеф Катедре: Проф. др Гордана Коцић

Предмети које обухвата ужа научна област:

 1. Биохемија
 2. Биохемија и орална биохемија
 3. Клиничка биохемија
 4. Општа биохемија
 5. Медицинска биохемија
 6. Принципи и етика научноистраживачког рада

nastava1

  

  ОГЛАСНА ТАБЛА КАТЕДРЕ

 

Наставници и сарадници:

 

Пaвлoвић Д. Душицa

рeдoвни прoфeсoр

научна и стручна компетентност

Кoцић M. Гoрдaнa

рeдoвни прoфeсoр

научна и стручна компетентност

Стojaнoвић Р. Ивaнa

редовни прoфeсoр

научна и стручна компетентност

Цвeткoвић П. Taтjaнa

редовни прoфeсoр

научна и стручна компетентност

Jeвтoвић-Стoимeнoв M. Taтjaнa

ванредни професор

научна и стручна компетентност

Сoкoлoвић T. Душaн

ванредни професор

научна и стручна компетентност

Бaшић T. Jeлeнa

доцент

научна и стручна компетентност

Вeљкoвић Р. Aндрej

доцент

научна и стручна компетентност

Деспотовић Р. Mилeнa

aсистeнт

научна и стручна компетентност

Ђoрђeвић С. Брaнкa

асистент

научна и стручна компетентност

Катедра Хистологија и ембриологија

Штампа

 

Ужа научна област : ХИСТОЛОГИЈА И ЕМБРИОЛОГИЈА  2. Histologija

Шеф Катедре: Проф. др Горан Раденковић

Предмети које обухвата ужа научна област: 

 1. Хистологија и ембриологија
 2. Хистологија
 3. Основи хистолошких техника у биомедицини
 4. Клиничка ембриологија
 5. Биологија ћелија

nastava1ОГЛАСНА ТАБЛА КАТЕДРЕ

 

Наставници и сарадници

Аврамовић Д. Верица

редовни професор

научна и стручна компетентност

Ранчић Ж. Горана

редовни професор

научна и стручна компетентност

Николић Р. Иван

редовни професор

научна и стручна компетентност

Мојсиловић Р. Маријола

ванредни професор

научна и стручна компетентност

Раденковић С. Горан

ванредни професор

научна и стручна компетентност

Петровић С. Александар

доцент

научна и стручна компетентност

Петровић С. Владимир

доцент

научна и стручна компетентност

Величков И. Александра

асистент

научна и стручна компетентност

Jовић Д. Марко

асистент

научна и стручна компетентност

ПОДАЦИ О МЕДИЦИНСКОМ ФАКУЛТЕТУ У НИШУ

AДРЕСА:
Булевар др Зорана Ђинђића 81
18000 Ниш
Република Србија
ФАКС: +381-18-42-38-770
e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Порески идентификациони број (ПИБ): 100664516
Обвезник ПДВ-а (број из регистра): 131586859
Матични број: 7215282
Назив банке: УT-Ниш (Управа за трезор)
Жиро рачун за клијенте: 840-1681666-03
Шифра делатности: 85.42