Диплома

Штампа

Савладавањем студијског програма докторских академских студија студент стиче опште и специфичне способности које су подређене квалитетном обављању стручне и научне делатности.


Диплома за студијски програм ДОКТОРСКИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА из области медицинских наука на српском језику >>>

Диплома за студијски програм ДОКТОРСКИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА из области медицинских наука на енглеском језику >>>