Диплома

Штампа

 

Након савладаног студијског програма интегрисаних академских студија стоматологије студенти стичу компетенције за примену медицинског теоријског знања, клиничких вештина и стандарда професионалне комуникације у току обављања стручне и научне делатности.


Диплома за студијски програм интегрисаних академских студија стоматологије на српском језику >>>

Диплома за студијски програм интегрисаних академских студија стоматологије на енглеском језику >>>