Диплома

Штампа


Након савладаног студијског програма специјалистичких струковних студија-Специјалиста струковни инструментар, студенти стичу компетенције за примену теоријског знања, клиничких вештина и стандарда професионалне комуникације у току обављања стручне делатности.

 

Диплома за студијски програм специјалистичких струковних студија

СПЕЦИЈАЛИСТА СТРУКОВНИ ИНСТРУМЕНТАР на српском језику >>>

 

Диплома за студијски програм специјалистичких струковних студија

СПЕЦИЈАЛИСТА СТРУКОВНИ ИНСТРУМЕНТАР на енглеском језику >>>