Диплома

Штампа

 

Након савладаног студијског програма интегрисаних академских студија медицине студенти стичу компетенције за примену медицинског теоријског знања, клиничких вештина и стандарда професионалне комуникације у току обављања стручне и научне делатности.


Диплома за студијски програм интегрисних студија медицине на српском језику >>>

Диплома за студијски програм интегрисних студија медицине на енглеском језику >>>