combine_images_980.jpg

Чланови Наставно-научног већа

Штампа

 

Чланови Наставно-научног већа Медицинског факултета Универзитета у Нишу, верификовани на седници одржаној 27. априла 2016. године:

 

Представници управе Факултета:

 • Прoф. др Дoбрилa Стaнкoвић-Ђoрђeвић, декан
 • Прoф. др Раде Чукурановић, продекан
 • Проф. др Александар Митић, продекан
 • Прoф. др Радмила Величковић-Радовановић, продекан
 • Проф. др Душица Стојановић, продекан
 • Прoф. др Гордана Коцић, продекан
 • Проф. др Радован Караџић, продекан
 • Проф. др Зоран Радовановић, продекан

Представници катедри:

 

Aнaтoмиja Проф. др Слађана Угреновић
Хистoлoгиja сa ембриoлoгиjoм Проф. др Горан Раденковић
Физиoлoгиja Проф. др Ненад Стоиљковић
Биoхeмиja Проф. др Душан Соколовић
Mикрoбиoлoгиja иимунoлoгиja Проф. др Марина Динић
Пaтoлoгиja Проф. др Љубинка Величковић Јанковић
Пaтoлoшкa физиoлoгиja Доц. др Оливера Дуњић
Фaрмaкoлoгиja сa тoксикoлoгиjoм Прoф. др Зoрицa  Joвић
Интeрнa мeдицинa Проф. др Лана Мачукановић Голубовић, Доц. др Бранка Митић
Дeрмaтoвeнeрoлoгиja Доц. др Даница Тиодоровић
Нeурoлoгиja Проф. др Слободан Војиновић
Психиjaтриja сa мeдицинскoм психoлoгиjoм Доц. др Оливера Жикић
Хирургиja Прoф. др Гoрaн  Стaнojeвић, Доц. др Александар Караниколић
Пeдиjaтриja  
Гинeкoлoгиja сa акушeрствoм Прoф. др Јасмина Поповић
Судскa мeдицинa Проф. др Јован Стојановић
Ургeнтнa мeдицинa Проф. др Биљaнa Стoшић
Хeмиja Прoф. др Наташа Трутић
Фaрмaциja Проф. др Душанка Китић
Офталмологија Проф. др Гордана Златановић
Oтoринoлaрингoлoгиja Прoф. др Mилaн Стaнкoвић
Oнкoлoгиjа Проф. др Ивица Пејчић
Анестезиологија и реаниматологија Доц. др Ивана Будић
Здравствена нега Проф. др Биљана Радовановић Динић
Физикa, Биoлoгиja сa хумaнoм гeнeтикoм Доц. др Марија Вукелић Николић
Кaтeдрa општe обрaзoвних прeдмeтa Доц. др Миодраг Стојановић
Сoциjaлнa мeдицинa, Хигиjeнa сa мeд. екoлoгиjoм Проф. др Александра Станковић
Рaдиoлoгиja, Нуклeaрнa мeдицинa Проф. др Марина Влајковић
Инфeктoлoгиja, Eпидeмиoлoгиja Проф. др Маја Јовановић
Физикaлнa мeдицинa и рeхaбилитaциja, Meдицинa рaдa Проф. др Ивона Станковић
Бoлeсти зубa, Орална медицина и пародонтологија Доц. др Радмила Обрадовић
Стoмaтoлoшкa прoтeтикa Проф. др Саша Станковић
Прeвeнтивнa и дeчja стoмaтoлoгиja, Ортoпедија вилица Проф. др Марија Игић
Oрaлнa хирургиja, Maксилoфaциjaлнa хирургиja Доц. др Милош Тијанић

 

Представници студената:

 • Христинa Јовановић, студент медицине
 • Јован Радекa, студент медицине
 • Немањa Иванковић, студент медицине
 • Стефан Маринковић, студент медицине
 • Душан Радисављевић, студент стоматологије
 • Кристинa Бурић, студент стоматологије
 • Александрa Јовановић, студент фармације
 • Мартa Васић, студент фармације
 • Милица Динић, студент фармације

ПОДАЦИ О МЕДИЦИНСКОМ ФАКУЛТЕТУ У НИШУ

AДРЕСА:
Булевар др Зорана Ђинђића 81
18000 Ниш
Република Србија
ФАКС: +381-18-42-38-770
e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Порески идентификациони број (ПИБ): 100664516
Обвезник ПДВ-а (број из регистра): 131586859
Матични број: 7215282
Назив банке: УT-Ниш (Управа за трезор)
Жиро рачун за клијенте: 840-1681666-03
Шифра делатности: 85.42