combine_images_980.jpg

Судско-медицински и судско-психијатријски одбор

Штампа

 

Судско-медицински, односно Судско-психијатријски одбор je стручнo тело Факултета које обавља послове судско-медицинске, односно судско-психијатријске еспертизе у кривичним и грађанским поступцима и предметима по захтевима судова и физичких лица.

Рад Судско-медицинског одбора регулише се Правилником о раду Судско-медицинског одбора, док се рад Судско-психијатриског одбора регулише Правилником о раду Судско-психијатријсог одбора Медицинског факултета Универзитета у Нишу.

Избор председника, заменика председника и чланова Судско-медицинског и чланова Судско-психијатријског одбора врши Наставно-научно веће на период од три године.

Одлуком Наставно-научног већа од 7.10.2015. године за чланове Судско-медицинског одбора Медицинског факултета у Нишу, и чланове Судско-психијатријског одбора Медицинског факултета у Нишу, изабрани су:


Чланови Судско-медицинског одбора

 • Проф. др Јован Стојановић, специјалиста судске медицине, члан и председник
 • Проф. др Радован Караџић, специјалиста судске медицине, члан и заменик председника
 • Проф. др Лидија Костић Бановић, специјалиста судске медицине, заменик члана
 • Проф. др Горан Илић, специјалиста судске медицине, члан
 • Проф. др Миодраг Здравковић, специјалиста судске медицине, заменик члана
 • Проф. др Небојша Ђорђевић, специјалиста опште хирургије, члан
 • Проф. др Мирослав Стојановић, специјалиста опште хирургије, заменик члана
 • Проф. др Милан Павловић, специјалиста интерне медицине, члан
 • Проф. др Слободан Антић, специјалиста интерне медицине, заменик члана
 • Проф. др Јулијана Николић Поповић, специјалиста психијатрије, члан
 • Доц. др Снежана Манојловић, специјалиста психијатрије, заменик члана
 • Проф. др Зорица Јовић, специјалиста клиничке фармакотоксикологије, члан
 • Проф. др Радмила Величковић-Радовановић, специјалиста фармакотоксикологије, заменик члана

 


Чланови Судско-психијатријског одбора

 • Проф. др Јулијана Николић Поповић, специјалиста психијатрије, председник
 • Доц. др Гордана Николић, специјалиста психијатрије, члан и заменик председника
 • Доц. др Снежана Манојловић, специјалиста психијатрије, заменик члана
 • Доц.др Оливера Жикић, специјалиста психијатрије, заменик члана
 • Доц. др Сузана Тошић Голубовић, специјалиста психијатрије, члан
 • Доц. др Маја Симоновић, специјалиста психијатрије, заменик члана
 • Проф. др Горан Илић, специјалиста судске медицине, члан
 • Проф. др Радован Караџић, специјалиста судске медицине, заменик члана

Судско-медицински и Судско-психијатријски одбор могу, по потреби, ангажовати и друге наставнике Факултета и формирати посебне комисије.

ПОДАЦИ О МЕДИЦИНСКОМ ФАКУЛТЕТУ У НИШУ

AДРЕСА:
Булевар др Зорана Ђинђића 81
18000 Ниш
Република Србија
ФАКС: +381-18-42-38-770
e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Порески идентификациони број (ПИБ): 100664516
Обвезник ПДВ-а (број из регистра): 131586859
Матични број: 7215282
Назив банке: УT-Ниш (Управа за трезор)
Жиро рачун за клијенте: 840-1681666-03
Шифра делатности: 85.42