combine_images_980.jpg

Распореди наставе

Штампа

 

 

Raspored predavanja iz INTERNE PROPEDEVTIKE

U školskoj 2015-2016(letnji semestar)

Od 12,30-15,00 –Velika sala fakulteta

Nedelja

 

Tema predavanja

Br.časova

Predavač

22.02.

2016

Auskultacija bolesnog srca

 

Srčane mane

1

 

2

 

Prof. dr Milan Pavlović

 

Prof. dr Ivan Tasić

29.02.

2016

Faktori rizika za kardiovaskularna oboljenja

Koronarna bolest

1

 

2

Prof. dr Marina Deljanin Iliić

 

Prof. dr Marina Deljanin Iliić

 

07.03.

2016

Srčana insuficijencija

 

Metode pregleda u kardiologiji

2

 

1

Prof. dr. Lazar Todorović

 

Prof.dr Milan Pavlović

14.03.

2016

Metode pregleda u kardiologiji

 

2

 

1

Prof. dr GoranKoraćević

 

Prof. dr Svetlna Apostolović

21.03.

2016

Pregled abdomena

2

 

1

Prof. dr Biljana Radovanović Dinić

 

Prof.dr Daniela Benedeto Stojanov

28.03.

2016

Pregled abdomena

 

Dopunske metode u gastroenterologiji

1

 

2

Doc.dr Vesna Brzački

 

Prof. dr Goran Bjelaković

 

04.04.

2016

Sindromi u gastronterologiji

 

Pregled nefrološkog bolesnika

2

 

1

Prof. dr Aleksandar Nagorni

 

Doc.dr Branka Mitić

 

11.04.

2016

Pregled nefrološkog bolesnika

 

Dopunske metode pregleda u nefrologiji

1

 

2

Doc.dr Branka Mitić

 

Doc.dr Zorica Dimitrijević

18.04.

2016

Nefrološki sindrom

 

Pregled endokrinološkog bolesnika

2

 

1

Doc.dr Branka Mitić

 

Prof. dr Slobodan Antić

25.04.

2016

Pregled endokrinološkog bolesnika

 

Dopunske metode pregleda u endokrinologiji

1

 

2

Prof. dr Slobodan Antić

 

Prof. dr Radivoj Kocić

 

 

02.05

2016

Endokrinološki sindrom

 

Pregled reumatskog bolesnika

2

 

1

Prof.dr Milica Pešić

 

Doc.dr Sonja Stojanović

 

09.05.

2016

Pregled reumatskog bolesnika

 

Dopunske metode pregleda u reumatskim bolestima

1

 

 

2

Doc.dr Sonja Stojanović

 

 

Doc.dr Bojana Stamenković

16.05.

2016

Reumatološki sindrom

 

Pregled hematološkog bolesnika

2

 

1

Doc.dr Valentina Živković

 

Prof. dr Lana Mačukanović

 

23.05

2016

Pregled hematološkog bolesnika

Dopunske metode pregleda u hematologiji

1

 

2

Prof. dr Lana Mačukanović

 

Doc.dr Miodrag Vučić

30.05.

2016

Hematološki sindromi

2

Prof. dr Lana Mačukanović

 

 

 

RASPORED PREDAVANJA IZ INTERNE MEDICINE II

U ŠKOLSKOJ 2015/2016 g.

Predavanja od 15,00-16,30 ponedeljkom I četvrtkomu Velikoj Sali fakulteta

Недеља

Наставна јединица

Извођач наставе

Број часова

недељно

22.02 .2016

 

 

25.02..2016

Epidemiologija KVB

Faktori rizika za KVB

Ateroskleroza

 

Poremećaji sprovodjenja, sinkope

Reumatska groznica

Prof.dr Marina Deljanin Ilic

Doc.dr Snežana Ćirić Zdravković

 

 

Doc.dr Dragan Djordjević

 

Doc.dr Sne\ana   Ćirić Zdravković

2

 

 

1

 

1

29.02.2016

 

03.03.2016

 

Arterijska hipertenzija

 

Stabilna angina pektoris

Nestabilna angina pektoris

Prof.dr Marina Deljanin Ilić

 

Doc.dr Snežana Ćirić Zdravković

Prof.dr Svetlana Apostolović

2

 

1

1

07.03.2016

 

10.03.2016

 

AIM

 

Poremećaji srčanog ritma

Prof.dr Milan .Pavlović

 

Prof.dr Milan .Pavlović

2

 

2

14.03.2016

 

17.03.2016

Srčane mane

 

Akutno plućno srce

Hronično plućno srce

Prof.dr Ivan Tasić

 

Doc.dr Marko Lazović

2

 

1

1

21.03.2016

 

24.03.2016

Infektivni endokarditis

Bolesti perikarda

 

Bolesti aorte

Bolesti miokarda u drugim oboljenjima

Prof.dr Marina Deljanin Ilić

 

Prof.dr Svetlana Apostolović

Doc.dr Snežana Ciric Zdravkovic

2

 

 

1

1

28.03.2016

 

31.03.2016

 

Miokarditis i KM

 

Srčana insuficijencija

Prof.dr Goran Koraćević

 

Prof.dr Lazar Todorović

2

 

2

04.04.2016

 

07.04.2016

Poremećaji eritrocitne loze

 

Poremećaji eritrocitne loze

Prof. dr Lana Mačukanović

 

Doc.dr Nenad Govedarović

2

2

11.04.2016

 

14.04.2016

Poremećaji limfoplazmocitne loze

 

Mijeloproliferativne bolesti

Prof. dr Goran Marjanović

 

Doc.dr Nenad Govedarović

2

2

18.04.2016

 

21.04.2016

Poremećaji koagulacije

 

Bolesti trombocitne loze

 

Transfuziona medicina

Doc.dr Miodrag Vučić

 

Doc.dr Miodrag Vučić

 

2

1

1

25.04.2016

 

28.04.2016

Zapaljenjske reumatske bolesti

 

Sistemske bolesti vezivnog tkiva

Doc.dr Sonja Stojanovic

 

Doc.drBojana Stamenkovic

2

2

02.05.2016

 

 

 

05.05.2016

Degenerativne reumatske bolesti k. stuba

 

Degenerativne reumatske bolesti

perifernih zglobova

 

Vanzglobe reumatske bolesti

Doc.dr   Sonja Stojanovic

  

Doc.dr Sonja Stojanović

    

Doc.dr Sonja. Stojanović

1

 

1

 

 

2

09.05.2016

 

12.05.2016

Metaboličke bolesti zglobova i kostiju

 

Balneoterapija reumatskih bolesti

Doc.dr   Bojana Stamenkovic

 

Doc.dr   Bojana Stamenković

2

 

2

16.05.2016

 

19.05.2016

Imunodeficijencije

Anafilaksa

Alergija na lekove,hranu i ujed insekata

Autoimune bolesti

Prof. dr Goran Marjanović

 

Prof. dr Goran Marjanović

 

1

1

 

1

1

23.05.2016

 

26.05.2016

Najčešća trovanja, klinička slika i terapija

 

Opšta toksikologija

Farmakodinamika toksina

Prof.dr Dragan Dimić

 

Prof.dr Dragan Dimić

 

2

1

1

30.05.2016

 

02.06.2016

Primeri iz klinicke prakse

 

Primeri iz klinicke prakse

 

Prof.dr Dragan Dimić  

 

Doc.dr Dragan Djordjevic

2

 

2

 

 

 

RASPORED

PRAKTIČNE NASTAVE U LETNJEM SEMESTRU-BLOK

ŠKOLSKE 2015/16. GODINE

Naziv

predmeta

22.02.-19.03.

18.03.-12.04.

13.04.-11.05.

12.05.-07.06.

Interna

A

B

C

D

Pedijatrija

B

C

D

A

Hirurgija

C

D

A

B

Ginekologija

D

A

B

C

Kardiologija

Endokrinologija

Hematologija

Nefrologija

Reumatologija

A 1

22.02-26.02

29.02.-01.03

02.03-03.03

04.03-07.03

08.03-09.03

A 2

03.03-09.03

22.02-23.02

24.02-25.02

26.02-29.02

01.03-02.03

A 3

04.03-10.03

02.03-03.03

22.02-23.02

24.02-25.02

26.02-29.02

A 4

11.03-17.03

04.03-07.03

26.02-29.02

22.02-23.02

24.02-25.02

A 5

11.03-17.03

24.02-25.02

04.03-07.03

01.03-02.03

22.02-23.02

Kardiologija

Endokrinologija

Hematologija

Nefrologija

Reumatologija

B 1

18.03-24.03

25.03-28.03

29.03-30.03

31.03-01.04

04.04-05.04

B 2

30.03-05.04

18.03-21.03

22.03-23.03

24.03-25.03

28.03-29.03

B 3

30.03-05.04

28.03-29.03

18.03-21.03

22.03-23.03

24.03-25.03

B 4

06.04-12.04

30.03-31.03

24.03-25.03

18.03-21.03

22.03-23.03

B 5

06.04-12.04

22.03-23.03

31.03-01.04

04.04-05.04

18.03-21.03

Kardiologija

Endokrinologija

Hematologija

Nefrologija

Reumatologija

C 1

13.04-19.04

27.04-28.04

04.05-05.05

21.04-22.04

25.04-26.04

C 2

25.04-04.05

13.04-14.04

15.04-18.04

19.04-20.04

21.04-22.04

C 3

25.04-04.05

21.04-22.04

13.04-14.04

15.04-18.04

17.04-20.04

C 4

05.05-11.05

25.04-26.04

21.04-22.04

13.04-14.04

15.04-18.04

C 5

05.05-11.05

19.04-20.04

27.04-28.04

25.04-26.04

13.04-14.04

Kardiologija

Endokrinologija

Hematologija

Nefrologija

Reumatologija

D 1

12.05-18.05

19.05-20.05

23.05-24.05

26.05-27.05

30.05-31.05

D 2

25.05-31.05

13.05-16.05

17.05-18.05

19.05-20.05

23.05-24.05

D 3

25.05-31.05

23.05-24.05

13.05-16.05

17.05-18.05

19.05-20.05

D 4

01.06-07.06

23.05-24.05

19.05-20.05

13.05-16.05

17.05-18.05

D 5

01.06-07.06

17.05-18.05

25.05-26.05

23.05-24.05

13.05-16.05

NASTAVA POČINJE 22.02.2016. GODINE

Nastavnici koji vode Blok nastavu iz kardiologije:

Ponedeljak      –Doc.dr Dragan Đorđević

Utorak             -Doc.dr Viktor Stoičkov

Sreda                  -Doc.dr Snežana Ćirić Zdravković

Četvrtak          -Prof.dr Goran Koraćević

Petak               -Prof.dr Ivan Tasić

Kao dopuna u slučaju preklapanja vežbi određeni su nastavnici:

Za KC Niš doc.dr Marko Lazović

Za Institut Niška Banja ass.dr Dejan Petrović

Plan nastave iz Interne medicine za studente III godine stomatologije,

V-ti semestar školske 2015/2016

Teorijska nastava se održava ponedeljkom od 12,00-14,25h u Amfiteatru Stomatološke klinike.

Vežbe se održavaju ponedeljkom i utorkom od 8,30-11,30h na Klinici za endokrinologiju KC Niš

Studenti će vežbati po grupama:

Ponedeljkom: I,II, III i VII.

Utorkom: IV, V, VI i VIII

ENDOKRINOLOGIJA

22.02.2016

Uvod u endokrinologiju. Bolesti hipofize

 

Bolesti tireoidne žlezde

Prof.dr Slobodan Antić

 

Prof.dr Radivoj Kocić

2 časa

1čas

 

29.02.2016

Bolesti paratireoidne žlezde i nadbubrega.

Dijabetes melitus tip II

Dijabetes mellitus tip I

Prof.dr Milica Pešić

Prof.dr Slobodan Antić

Prof.dr Radivoj Kocić

1 čas

1čas

1 čas

 

Plan nastave iz Interne medicine za studente III godine stomatologije,

V-ti semestar školske 2015/2016

Teorijska nastava se održava ponedeljkom od 12,00-14,25h i u Amfiteatru Stomatološke klinike.

Vežbe se održavaju ponedeljkom i utorkom od 8,30-11,30h na Klinici za nefrologiju KC Niš

Studenti će vežbati po grupama:

Ponedeljkom: I,II, III i VII.

Utorkom: IV, V, VI i VIII

NEFROLOGIJA

07.03.2016

Pristup pacijentu u nefrologiji.

Nefrotski sindrom. Nefrolitijaza. Urođene bolesti bubrega (policistična bolest bubrega).

Infekcije urinarnog trakta. TBC urotrakta. Insipidni dijabetes. Bub Nefrolitijaza. Urođene bolesti bubrega (policistična bolest bubrega).

Bubreg u trudnoći.

Doc.dr Branka Mitić

 

 

 

 

 

Doc.dr Zorica Dimitrijević

2 časa

 

 

 

 

1 čas

 

14.03.2016

Renalna hipertenzija. Intersticijski nefritis. Analgezična i endemska nefropatija.

Hronična bubrežna insuficijencija.

Dijaliza-hemo i peritonealna. Opstruktivna nefropatija.

Glomerulopatije (definicija, etiologija, patogeneza, podela). Primarne glomerulopatije. Sekundarne glomerulopatije (dijabetesna nefropatija, amiloidoza, sistemske bolesti kolagena). Akutna bubrežna insuficijencija.

Doc.dr Branka Mitić

 

 

Doc.dr Branka Mitić

 

 

 

Doc.dr Zorica Dimitrijević

1 čas

(

 

1 čas

(

 

 

1 čas

Plan nastave iz Interne medicine za studente III godine stomatologije,

V-ti semestar školske 2015/2016

Teorijska nastava se održava ponedeljkom od 12,00-14,25h u Amfiteatru Stomatološke klinike.

Vežbe se održavaju ponedeljkom i utorkom od 8,30-11,30h u Institutu za rehabilitaciju „Zelengora“ u Niškoj Banji.

Studenti će vežbati po grupama:

Ponedeljkom: I,II, III i VII.

Utorkom: IV, V, VI i VIII

REUMATOLOGIJA

21.03.2016

Klasifikacija reumatskih bolesti.

Reumatoidni artritis.

 

Sistemske bolesti vezivnog tkiva (SEL, sistemska skleroza, MBVT). Degenerativni reumatizam.

 

Spondiloartropatije (M Bechterew. M. Reiteri. Arthritis psoriatica. Enteropatski artritis.) Vanzglobni reumatizam. Giht.

Doc.dr Sonja Stojanović

 

Doc. dr Bojana Stamenković

 

 

Doc.dr Sonja Stojanović

1 čas

                 

1 čas

(

 

 

1 čas

 

Plan nastave iz Interne medicine za studente III godine stomatologije,

V-ti semestar školske 2015/2016

Teorijska nastava se održava ponedeljkom od 12,00-14,25h u Amfiteatru Stomatološke klinike.

Vežbe se održavaju ponedeljkom i utorkom od 8,30-11,30 na Klinici Pedijatriju KC Niš

Studenti će vežbati po grupama:

Ponedeljkom: I,II, III i VII.

Utorkom: IV, V, VI i VIII

PEDIJATRIJA

.28.03.2016

Ishrana

Rast i razvoj.

Akutne i hronične respiratorne infekcije gornjih i donjih disajnih puteva

Doc.dr Zlatko Đurić

Prof.dr Saša Živić

Doc.dr Snežana Živanović

1 čas

1 čas

1 čas

04.04.2016

Neonatologija

Endokrinologija

Kardiologija  

Doc.dr Hristina Stamenković

Prof.dr Ljiljana Šaranac

Prof.dr Ljiljana Pejčić

1 čas

1 čas

1čas

11.04.2016

Dečja neurologija

Hematologija

Imunologija

Doc.dr Milena Dimić

Prof.dr Gordana Kostić

Prof.dr Jelena Vojinović

1čas

1čas

1 čas

18.04.2016

Nefrologija

INFEKTIVNE

Prof.dr Emilija Golubović

 

1 čas

1 čas+1 čas

Plan nastave iz Interne medicine za studente III godine stomatologije,

V-ti semestar školske 2015/2016

Teorijska nastava se održava ponedeljkom od 12,00-14,25 u Amfiteatru Stomatološke klinike.

Vežbe se održavaju ponedeljkom i utorkom od 8,30-11,30 na Klinici za Infektivne bolesti KC Niš

Studenti će vežbati po grupama:

Ponedeljkom: I,II, III i VII.

Utorkom: IV, V, VI i VIII

INFEKTIVNE BOLESTI

18.04.2016

PEDIJATRIJA

 

Mononukleozni sindrom. Parotitis epidemica.

Influenca. Pertusis. AIDS.

 

 

Prof.dr Midrag Vrbić

 

Prof.dr Miodrag Vrbić

1 čas

 

1 čas

 

1 čas

25.04.2016

Osipne groznice. Tetanus. Erizipel.

 

Difterija. Sindrom krupa.

FIZIKALNA MEDICINA I REHABILITACIJA

Prof.dr Žarko Ranković

 

Prof.dr Maja Jovanović

 

1 čas

 

1čas

1 čas

Plan nastave iz Interne medicine za studente III godine stomatologije,

V-ti semestar školske 2015/2016

Teorijska nastava se održava ponedeljkom od 12,00-14,25h u Amfiteatru Stomatološke klinike.

Vežbe se održavaju ponedeljkom i utorkom od 8,00-10,15h na Klinici za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju

Studenti će vežbati po grupama:

Ponedeljkom: I,II, III i VII.

Utorkom: IV, V, VI i VIII

FIZIKALNA MEDICINA I REHABILITACIJA

25.04.2016

INFEKTIVNE BOLESTI

 

Uvod u fizikalnu medicinu i rehabilitaciju, definicija, klasifikacija.

 

 

Prof.dr Lidija Dimitrijević

1 čas+1 čas

 

1 čas

 

02.05.2016

Fototerapija, infracrveni i ultraljubičasti zraci, fotodijagnostika.

 

Termoterapija, krioterapija, hidroterapija, kineziterapija

 

Elektroterapija: jednosmerne struje, naizmenične struje niske, srednje i visoke frekvence.

Doc.dr Hristina Čolović

 

 

Prof.dr Lidija Dimitrijević

 

Doc.dr Vesna Živković

1 čas

 

1 čas

 

1 čas

 

09.05.2016

Impulsno magnetno polje i ultrazvuk. FT i RH kardiovaskularnih i respiratornih bolesnika

 

FT i RH nakon lezija centralnog i perifernog motornog neurona.

 

 

FT i RH posttraumatskih stanja

Doc.dr Mirjana Kocić

 

 

 

Prof.dr Ivona Stanković

 

 

Doc.dr Mirjana Kocić

1 čas

 

 

1 čas

 

1 čas

 

16.05.2016

FT i RH reumatoloških bolesnika

 

FT i RH u postoperativnom periodu

 

FT i RH nakon preloma kostiju

Doc. Dr Doc. Dr Hristina Čolović

Doc. Dr Hristina Čolović

 

Mirjana Kocić

1 čas

(11,30-12,15)

1 čas

(12,15-13,00)

 

1 čas

(12,15-13,00)

23.05.2016

FT i RH kod povreda mekih tkiva

 

FT i RH kod oboljenja temporomandibularnog zgloba

 

FT i RH kod pareze i paralize n. facijalisa

Doc. Dr Vesna Živković

 

Doc. Dr Vesna Živković

 

Prof. Dr Ivona Stanković

 

1 čas

(11,30-12,15)

1 čas

(12,15-13,00)

 

1 čas

(12,15-13,00)

 

Toksikologija i imunologija

30.05.2016

Imunološke bolesti.Poremećaj imuniteta.Dijagnostika i lečenje imunih bolesti.Alergija na lekove.Terapija alergije

Opšti pojmovi o trovanju endogenim i egzogenim otrovima: dijagnoza, terapija i prognoza. Trovanje lekovima i raznim organskim i neorganskim otrovima

Prof.dr Goran Marjanović

 

 

 

Prof.dr Dragan Dimić

2 časa

(

 

 

1 čas

(

 

Šef Katedre interna medicina                             

Prof dr Marina Deljanin Ilić                              

ПОДАЦИ О МЕДИЦИНСКОМ ФАКУЛТЕТУ У НИШУ

AДРЕСА:
Булевар др Зорана Ђинђића 81
18000 Ниш
Република Србија
ФАКС: +381-18-42-38-770
e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Порески идентификациони број (ПИБ): 100664516
Обвезник ПДВ-а (број из регистра): 131586859
Матични број: 7215282
Назив банке: УT-Ниш (Управа за трезор)
Жиро рачун за клијенте: 840-1681666-03
Шифра делатности: 85.42