combine_images_980.jpg

Огласна табла Катедре Хемија

 

Кaкo Кaтeдри Хемија и Катедри Фaрмaциja припада укупно 45 различитих прeдмeтa, oглaсне тaбле ових катедри пoдeљeне су нa нeкoликo група oглaсних тaбли мeђусoбнo срoдних и пoвeзaних прeдмeтa.

Огласна табла за предмете:

Огласна табла за предмете:

Органска хемија 1

Општа хемија

Органска хемија 2

Неорганска хемија

Хемија хетероциклуса

Хемија биоелемената

Хемија у медицини 1

Хемија у медицини 2

Хемија у стоматологији

Органска хемија – осс сеи

Огласна табла за предмете:

Огласна табла за предмете:

Физичка хемија

Основи фарм. хемије и фарм. хемија неорганских једињења

Инструменталне методе хемијске анализе

Фармацеутска хемија органских једињења 1

Колоидна хемија

Фармацеутска хемија органских једињења 2

Инструменталне методе осс сеи

Анализа фенолних једињења у природним производима

Увод у лабораторијски рад – осс сеи

Изоловање и синтеза секундарних метаболита

  Фармацеутска хемија 1, 2, 3
   

Огласна табла за предмете:

Огласна табла за предмете:

Аналитичка хемија 1

Броматологија

Аналитичка хемија 2

Токсикологија

Вода у фармацији

Санитарна хемија

Амбалажни материјали у фармацији

Дијететика

Основи опште и аналитичке хемије – осс сеи

Огласна табла за предмете:

Огласна табла за предмете:

Фармакогнозија 1

Фармацеутска технологија 1

Фармакогнозија 2

Фармацеутска технологија 2

Фитотерапија

Фармацеутска пракса

Лековити природни производи

Козметологија

Интеракција лековитог биља и животне средине

Биофармација

Основи индустријске фармације

Огласна табла за предмете:

Огласна табла за предмете:

Фармакотерапија

Аналитика лекова

Фармакокинетика

Основи фармацеутске биотехнологије

Клиничка фармација

Основи фармацеутског менаџмента

Фармакоепидемиологија

Организација здравствене делатности

ПОДАЦИ О МЕДИЦИНСКОМ ФАКУЛТЕТУ У НИШУ

AДРЕСА:
Булевар др Зорана Ђинђића 81
18000 Ниш
Република Србија
ФАКС: +381-18-42-38-770
e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Порески идентификациони број (ПИБ): 100664516
Обвезник ПДВ-а (број из регистра): 131586859
Матични број: 7215282
Назив банке: УT-Ниш (Управа за трезор)
Жиро рачун за клијенте: 840-1681666-03
Шифра делатности: 85.42