combine_images_980.jpg

Колоквијуми, практични испит

Штампа

Rezulati kolokvijuma iz Farmaceutske tehnologije II, 29.02.2016. god.

 

Marina Vučković          11,5

Emilija Kostić              21,5

Milica Tasić                 17,5

Maja Stojanović           13,0

Marko Mitrović             11,0

Aleksandar Ilić            20,25

Miloš Petković             15,75

Marta Vasić                 22,6

Marija Branković          10,0

Katarina Ranđelović      22,1

Marina Nikolić              13,75

Dijana Vuksanović         23,7

Aleksandra Antić          14,0

Jelena Igić                     8,1

Suzana Stefanović        4,85

Jovana Đokić                14,7

Jovana Stojanović          7,8

Anđela Lazarević           3,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rezultati izlaznih kolokvijuma iz FARMACEUTSKE TEHNOLOGIJE I i II, 19.02.2016. god.

 

 

 

Redni broj

Broj indeksa

Ocena

1.

590F

8

2.

798F

8

3.

741F

8

4.

588F

8

5.

793F

5+5

 

 

 

 

 

 

 

 

Rezultati teorijskog kolokvijuma iz FARMACEUTSKE TEHNOLOGIJE II, 04.02.2016. god.

 


 

Redni broj

Ime i prezime, broj indeksa

Broj poena (prolaz 12,75)

1.

Miljana Jovanović 757F

18,5

2.

Maja Stojanović 550F 11,0

3.

Sofija Jovanović 764F

12,75

4.

Aleksandra Antić 742F

8,25

5.

Jelena Ranđelović 777F

12,75

6.

Ana Nikodijević 700F

14,75

7.

Milica Tasić 766F

9,25

8.

Iva Cvetković

6,0

9

 

Bojana Anđelković 12,75

 Rezultati izlaznog kolokvijuma iz predmeta Osnovi industrijske farmacije, 11.02.2016. god.

 

Redni broj

Prezime i ime studenta, broj      indeksa

Broj poena (prolaz 7,65)

1.

Anđelković Tatjana 696F

12,6

2.

Đorić Miroslav 675F

12,9

3.

Dinić Katarina 674F

14,2

4.

Dajana Begović 665F

13,2

5.

Anđelković Branimir 676F

13,2

6.

Živić Gorica 711F

14,9

7.

Jovanović Dunja 683F

12,7

8.

Branković Miloš 703F

13,0

9.

Denčić Kristina 670F

13,0

10.

Živanović Milena 657F

12,8

11.

Mirković Andrijana 713F

13,9

12.

Bojić Milutin 694F

13,3

13.

Bobić Miljana 710F

14,2

14.

Dejanović Anita 671F

13,9

15. Đorđević Vuk 699F 9,6
16. Lazović Katarina 800F 13,8
17.
Bogdanović Aleksandra 679F

14,1Rezultati izlaznog kolokvijuma iz Biofarmacije, školska 2015/2016.godina

 

Redni broj

Prezime i ime studenta, broj      indeksa

Broj poena (max 20)

1.

Anđelković Branimir 676F

15,9

2.

Bobić Miljana 710F

17,1

3.

Bogdanović Aleksandra 679F

19,2

4.

Branković Miloš 703F

19,4

5.

Dejanović Anita 671F

19,5

6.

Denčić Hristina 670F

18,0

7.

Dinić Katarina 674F

14,7

8.

Durmišević Vladimir 276F

12,0

9.

Đorđević Jelena 653F

13,1

10.

Đorđević Svetlana 714F

15,5

11.

Đorić Miroslav 675F

19,5

12.

Jovanović Stefan 719F

14,1

13.

Jović Anđelka             692F

18,8

14.

Kamenov Tamara 706F

19,3

15.

Krstić Nikola 663F

19,7

16.

Krstić Sandra 669F

19,9

17.

Lazarević Milica 708F

15,1

18.

Lazov Bojana 723F

16,5

19.

Minčić Gorana 337F

18,3

20.

Mirković Andrijana 713F

17,7

21.

Mitrović Anamaria 479F

12,0

22.

Nerandžić Nikola 590F

15,4

23.

Novković Milica 506F

12,9

24.

Projević Aleksandra 720F

8,7

25.

Tomić Jelena   626F

9,4

26.

Veljković Aleksandra 666F

15,9

27.

Vukić Danijela 664F

19,9

28.

Živić Gorica 711F

18,9

29.

Živić Stefan 537F

17,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rezultati praktičnog ispita iz Farmaceutske tehnologije I - DODATAK

 

 

Student (br. indeksa)

I recept

II recept

741F

9

7

767F

8

8

878F

9

6

803F

8

6

792F

9

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rezultati popravnih kolokvijuma iz Farmaceutske tehnologije I

 

8.6.2015. Grupa F1 

 

Student

Kolokvijum-ocena

Kolokvijum-ocena

Kolokvijum-ocena

Andrija Živić

10

-

-

Negovan Stanačkov

10

-

-

Maja Rančić

10

8

-

Mina Nestorović

6

-

-

Milica Stojanović

10

10

-

Biljana Barjaktarević

9

-

-

Aleksandra Popović

10

10

-

Milica Stanković

10

9

-

Ana Nestorović

10

10

6

Jelena Sokolov

10

10

6

 

 

 

 

 

Rezultati Izlaznog kolokvijuma iz Farmaceutske tehnologije I

 

Oblast: Polučvrsti preparati za spoljašnju upotrebu

 

Grupa F1


 

 

 

Student

I recept

II recept

Katarina Randjelović

10

9

Maja Rančić

9

8

Dalibor Karuntanović

10

9

Mina Nestorović

10

8

Ana Nestorović

9

8

Aleksandar Ilić

9

10

Stojanović Milica

9

10

Emilija Kostić

10

10

Andrija Živić

9

9

Jelena Nešović

8

9

Milica Stanković

10

5

Aleksandra Popović

10

6

Biljana Barjaktarević

8

6

Jovana Stojadinović

9

10

Negovan Stanačkov

10

10

Ivana Stošić

10

10

Nikolica Cvetković

9

6

Jelena Sokolov

5

10


 

Rezultati III izlaznog kolokvijuma iz FARMACEUTSKE TEHNOLOGIJE I


 

 

 

Redni broj

Broj indeksa

Ocena (Teorija+Recept)

1.

737F

9+9

2.

742F

5+8

3.

772F

5+7

4.

807F

5+9

5.

785F

7+8

6.

781F

6+7

7.

808F

6+7

8.

877F

7+7

9.

780F

8+5

10.

770F

9+8

11.

718F

7+7

12.

767F

5+7

13.

803F

9+9

14.

761F

8+9

15.

743F

7+6

16.

884F

9+6

17.

748F

7+7

18.

749F

10+9

19.

757F

6+7

20.

764F

8+9

21.

732F

9+8

22.

680F

9+10

23.

645F

8+8

24.

801F

5+5

25.

739F

10+6

26.

581F

10+7

27.

747F

10+9

28.

878F

/+8

29.

729F

10+7

30.

763F

10+8

31.

793F

/+5

32.

774F

7+7

33.

760F

7+7

34.

634F

7+9

35.

786F

7+9

36.

792F

6+8

37.

709F

10+8

38.

805F

6+7

39.

751F

8+6

40.

728F

7+6

41.

777F

5+5

42.

740F

9+9

43.

779F

6+5

44.

775F

6+8

45.

731F

10+9

46.

741F

8+7

47.

769F

7+9

48.

550F

6+5

49.

642F

7+7

50.

766F

9+9

51.

804F

9+9

52.

588F

6+8

53.

730F

10+10

54.

765F

7+9

55.

735F

9+10

56.

734F

10+10

57.

698F

10+9

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


Rezultati izlaznog kolokvijuma iz BIOFARMACIJE

održanog 16.01.2015. godine

 

 

Redni broj

Broj indeksa

Broj poena

1.

554F

6,5

2.

347F

2,1

3.

613F

18,5

4.

620F

8,6

5.

726F

13,9

6.

631F

17,6

7.

481F

3,2

8.

638F

19,2

9.

603F

19,3

10.

606F

17,7

11.

243F

13,2

12.

594F

13,7

13.

525F

14,6

14.

605F

14,9

15.

593F

5,9

16.

598F

16,3

17.

612F

19,7

18.

643F

14,8

19.

614F

16,8

20.

582F

14,9

21.

570F

15,7

 

 

 


Rezultati izlaznog kolokvijuma iz BIOFARMACIJE

održanog 24.12. i 26.12.2014. godine

                             

                                                                                                                                 

Redni broj

Broj indeksa

Broj poena

1.

629F

14,53

2.

637F

16,0

3.

648F

15,53

4.

618F

6,8

5.

649F

11,3

6.

620F

3,5

7.

600F

16,9

8.

563F

12,0

9.

639F

12,4

10.

616F

14,1

11.

633F

19,0

12.

611F

15,0

13.

647F

19,8

14.

490F

9,65

15.

610F

16,33

16.

539F

8,6

17.

619F

14,7

18.

630F

17,0

19.

500F

11,6

20.

576F

12,0

21.

638F

10,6

22.

414F

15,0

23.

628F

16,2

24.

621F

18,4

25.

603F

12,9

26.

525F

9,3

27.

482F

7,63

28.

567F

8,9

29.

605F

10,87

30.

566F

9,25

31.

492F

14,5

32.

640F

6,4

33.

598F

odustao

34.

607F

20,0

35.

604F

14,6

36.

602F

19,5

37.

612F

10,4

38.

625F

15,1

39.

617F

20,0

40.

486F

12,15

41.

643F

11,8

42.

434F

19,2

43.

608F

odustao

44.

599F

16,9

45.

651F

17,3

46.

601F

17,0

47.

614F

12,3

48.

458F

14,45

49.

582F

7,3

50.

545F

12,6

51.

570F

8,1

52.

267F

10,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rezultati praktičnog ispita iz Farmaceutske tehnologije I

15.09.2014. god.


Redni broj

Broj indeksa

Ocena

1.

693F

7+6

2.

668F

5+5

 

 

 

 

 


 

Rezultati izlaznih kolokvijuma iz Farmaceutske tehnologije I

12.09.2014. god.

 

Redni broj

Broj indeksa

Ocena

1.

796F

7+5+6

2.

693F

8

3.

668F

9

 

 

 
Praktični ispit biće održan u ponedeljak, 15.09.2014. god. u 10h, u lab. br. 95.


Rezultati praktičnog ispita iz Farmaceutske tehnologije I

04.07.2014. god, grupe F1 i F2

 

 

Redni broj

Broj indeksa

Ocena

1.

676F

9+10

2.

710F

8+8

3.

675F

10+10

4.

699F

7+8

5.

715F

6+8

6.

684F

7+8

7.

719F

8+8

8.

692F

10+10

9.

798F

9+10

10.

663F

9+10

11.

800F

7+8

12.

703F

9+9

13.

615F

8+7

14.

720F

9+8

15.

688F

10+9

16.

701F

8+8

17.

626F

9+9

18.

691F

9+10Rezultati izlaznih kolokvijuma iz Farmaceutske tehnologije I

 

03.07.2014. god, grupe F1 i F2

 

 

 

Redni broj

Broj indeksa

Ocena

1.

699F

7

2.

719F

9+9

3.

701F

8

 

 

 

Rezultati popravnih izlaznih kolokvijuma iz

Farmaceutske tehnologije I

18.06.2014. god, grupe F1 i F2

 

Redni broj

Broj indeksa

Ocena

1.

796F

6

2.

684F

6

3.

668F

5

4.

704F

9

5.

701F

7

 

 

 

 

 

 

Rezultati popravnih izlaznih kolokvijuma iz

Farmaceutske tehnologije I

09.06.2014. god, grupe F1 i F2


 

Redni broj

Broj indeksa

Ocena

1.

676F

9

2.

699F

6+5

3.

715F

10

4.

684F

5

5.

693F

8+5

6.

683F

6

7.

719F

8+5+5

8.

798F

6+6

9.

706F

10

10.

668F

5+9

11.

663F

6

12.

687F

10+9

13.

704F

9+5

14.

615F

9+9

15.

565F

8

16.

720F

8

17.

688F

7+9+6

18.

701F

8+5+8+5

19.

711F

7Rezultati III izlaznog kolokvijuma iz Farmaceutske tehnologije I

02.06.2014. god, grupe F1 i F2


Redni broj

Broj indeksa

Ocena

1.

676F

8+9

2.

710F

8+8

3.

694F

8+8

4.

703F

8+8

5.

691F

10+9

6.

675F

10+9

7.

699F

7+8

8.

715F

10+6

9.

689F

10+9

10.

684F

8+6

11.

693F

10+7

12.

683F

9+9

13.

719F

7+8

14.

672F

9+10

15.

692F

10+6

16.

798F

9+8

17.

706F

10+9

18.

668F

8+7

19.

663F

9+9

20.

723F

8+7

21.

800F

8+9

22.

687F

8+8

23.

704F

8+8

24.

615F

/+9

25.

565F

9+9

26.

720F

7+9

27.

688F

9+10

28.

701F

8+10

29.

626F

10+7

30.

666F

10+6

31.

664F

10+9

32.

711F

10+8

33.

697F

10+9

34.

796F

/+8

 

Redni broj

Broj indeksa

Ocena

1.

699F

7

2.

719F

9+9

3.

701F

8

ПОДАЦИ О МЕДИЦИНСКОМ ФАКУЛТЕТУ У НИШУ

AДРЕСА:
Булевар др Зорана Ђинђића 81
18000 Ниш
Република Србија
ФАКС: +381-18-42-38-770
e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Порески идентификациони број (ПИБ): 100664516
Обвезник ПДВ-а (број из регистра): 131586859
Матични број: 7215282
Назив банке: УT-Ниш (Управа за трезор)
Жиро рачун за клијенте: 840-1681666-03
Шифра делатности: 85.42