combine_images_980.jpg

Oпштa oбaвeштeњa

Штампа

 

ОПШТА ОБАВЕШТЕЊА


ОБАВЕШТЕЊЕ О НАЧИНУ ПОЛАГАЊА ИСПИТА 

Студенти испуњавају критеријуме за полагање усменог дела испита уколико су претходно на тесту остварили преко 15 поена.

Положени тест је валидан једну школску годину, од октобра текуће године до октобра наредне године.

Уколико студент не положи усмени део испита, тест ће и даље бити валидан у текућој школској години.

Студенти су у обавези да у предвиђеним терминима истакнутим на огласној табли предмета, потврде полагање теста.

Студенти који су положили тест у претходним роковима, потврђују само излазак на усмени део испита и испит полажу код испитивача у складу са списковима достављеним из студентске службе.

Спискови испитивача ће бити истакнути на огласној табли претмета након објављивања резултата теста у текућем испитном року.КРИТЕРИЈУМ ЗА ФОРМИРАЊЕ КОНАЧНЕ ОЦЕНЕ 

1. Предиспитне обавезе – до 30 поена

      - присуство на предавањима – до 5 поена;
      - активност на вежбама – до 5 поена;
      - колоквијум – до 10 поена;
      - семинарски рад – до 10 поена.

2. Писани део испита - до 30 поена

3. Усмени (завршни) део испита – до 40 поена

Укупан број поена и коначна оцена:
        0 - 50 поена - оцена 5 (није положио);
        51- 60 поена - оцена 6 (довољан);
        61- 70 поена - оцена 7 (добар);
        71- 80 поена - оцена 8 (врло добар);
        81- 90 поена - оцена 9 (одличан);
        91-100 поена - оцена 10 (изузетан).ТЕРМИНИ КОНСУЛТАЦИЈА 

Консултације се одржавају у просторијама предмета Основи имунологије.

Доц. др Тања Џопалић држи консултације средом од 10:00 часова.

Доц. др Милош Костић држи консултације средом од 12:00 часова.ПРЕПОРУЧЕНА ЛИТЕРАТУРА

peto        Аутори:

        Abul K. Abbas
        Andrew H. Lichtman
        Shiv Pillai

        Наслов уџбеника:

        Osnovna imunologija - Funkcionisanje i poremećaji imunskog sistema (5. izdanje)

        Година издања: 2016

        Издавач: Data Status

 

 

 

 

 

Picture1

        Аутори:

        Miodrag Čolić
        Dragana Vučević
        Goran Marjanović
        Tanja Džopalić
        Miloš Kostić
        Irena Dimov       

        Наслов уџбеника:

        Osnovne laboratorijske metode u imunologiji (1. izdanje)

        Година издања: 2016

        Издавач: Galaksija

 

 

 


У Нишу, 11 јануар 2017. године


ПОДАЦИ О МЕДИЦИНСКОМ ФАКУЛТЕТУ У НИШУ

AДРЕСА:
Булевар др Зорана Ђинђића 81
18000 Ниш
Република Србија
ФАКС: +381-18-42-38-770
e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Порески идентификациони број (ПИБ): 100664516
Обвезник ПДВ-а (број из регистра): 131586859
Матични број: 7215282
Назив банке: УT-Ниш (Управа за трезор)
Жиро рачун за клијенте: 840-1681666-03
Шифра делатности: 85.42