combine_images_980.jpg

Етички комитет

Штампа


Етички комитет је орган Медицинског факултета који разматра етички аспект претклиничких и клиничких научних истраживања и објављивања научних резултата. Комитет има 9 чланова од којих најмање један није у радном односу на Медицинском факултету и најмање један није здравствени радник. Председника, заменика председника и чланове именује Наставно-научно веће.

Одлуком Наставно-научног већа од 7.10.2015. године за чланове Етичког комтета Медицинског факултета у Нишу, на период од три године, именовани су:

  • Проф. др Владмила Бојанић, председник Комитета
  • Проф. др Јованка Гашић,заменик председника
  • Проф. др Горан Бјелаковић
  • Проф. др Зорица Јовић
  • Проф. др Предраг Ковачевић
  • Проф. др Радмила Величковић Радовановић
  • Проф. др Јасмина Поповић
  • Проф. др Срђан Голубовић, Правни факултет у Нишу
  • Урош Илић, студент треће године на одсеку медицина


Рад Етичког комитета регулише се  Правилником о раду који доноси Наставно-научно веће Факултета.

Етички комитет подноси извештај о свом раду Наставно-научном већу Медицинског факултета једном годишње, по правилу на крају године.

Етички комитет доноси свој етички кодекс.

Документа етичког комитета  можете преузети овде.

ПОДАЦИ О МЕДИЦИНСКОМ ФАКУЛТЕТУ У НИШУ

AДРЕСА:
Булевар др Зорана Ђинђића 81
18000 Ниш
Република Србија
ФАКС: +381-18-42-38-770
e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Порески идентификациони број (ПИБ): 100664516
Обвезник ПДВ-а (број из регистра): 131586859
Матични број: 7215282
Назив банке: УT-Ниш (Управа за трезор)
Жиро рачун за клијенте: 840-1681666-03
Шифра делатности: 85.42