combine_images_980.jpg

Изборно веће

 

Изборно веће чине наставници који су у радном односу са пуним радним временом на Факултету.

Изборно веће утврђује предлог за избор у звање наставника, врши избор у звање сарадника, утврђује предлог састава комисије за писање извештаја о кандидатима за избор у звање наставника, именује чланове комисије за писање извештаја за избор у звање сарадника и друге послове у складу са Законом о високом образовању и Статутом Факултета.

 

 paznja

ПРOМEНE ПOСТУПКA  ПРИJAВE КAНДИДAТA ЗA ИЗБOР У ЗВAЊE

6. Седница Изборног већа у 2017. години

Штампа

 

Датум објаве: 22.12.2017.

6. Седница Изборног већа заказана је за уторак 26.12.2017. године у 13.00 часова у свечаном амфитеатру А0 у приземљу Анекса зграде Факултета. Сазив за 6.Седницу у 2017. години и записник са 5.Седнице Изборног већа у 2017. години члановима Већа послат је електронском поштом (факултетске адресе Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели. ).

Опширније...

Увид нaучнoj и стручнoj jaвнoсти 27.11.2017.

Штампа

 

Датум објаве: 27.11.2017.

Meдицински фaкултeт у Нишу, на основу Oдлуке декана број 01-13143 од 24.11.2017. године, стaвљa нa увид научној и стручној јавности извештајe комисијa за заснивање радног односа и стицање звања сарадника и избор сарадника ван радног односа – клиничких асистената

Опширније...

5. Седница Изборног већа у 2017. години

Штампа

 

Датум објаве: 29.09.2017.

5. Седница Изборног већа заказана је за понедељак 02.10.2017. године у 12.00 часова у свечаном амфитеатру А0 у приземљу Анекса зграде Факултета. Сазив за 5.Седницу у 2017. години и записник са 4.Седнице Изборног већа у 2017. години члановима Већа послати су електронском поштом.

Опширније...

ПОДАЦИ О МЕДИЦИНСКОМ ФАКУЛТЕТУ У НИШУ

AДРЕСА:
Булевар др Зорана Ђинђића 81
18000 Ниш
Република Србија
ФАКС: +381-18-42-38-770
e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Порески идентификациони број (ПИБ): 100664516
Обвезник ПДВ-а (број из регистра): 131586859
Матични број: 7215282
Назив банке: УT-Ниш (Управа за трезор)
Жиро рачун за клијенте: 840-1681666-03
Шифра делатности: 85.42