combine_images_980.jpg

3. Седница Изборног већа у 2017. години

Штампа

 

Датум објаве: 15.05.2017.

3. Седница Изборног већа заказана је за среду 17.05.2017. године у 12.00 часова у свечаном амфитеатру А0 у приземљу Анекса зграде Факултета. Сазив за 3.Седницу у 2017. години и записник са 2.Седнице Изборног већа у 2017. години члановима Већа послати су електронском поштом.

 

Д Н Е В Н И   Р Е Д

  1. Усвајање записника са II седнице Изборног већа у 2017. години одржане 23.03.2017. године
  2. Доношење предлога одлуке о именовању комисије за писање извештаја о пријављеним учесницима конкурса за избор наставника објављеног дана 30.03.2017. године
  3. Утврђивање оцена из члана 152. став 1. Статута Медицинског факултета за   избор наставника по конкурсу од 28.06.2016. године
  4. Утврђивање оцена из члана 152. став 1. Статута Медицинског факултета за   избор наставника по конкурсу од 29.10.2016. године
  5. Доношење предлога одлуке о избору наставника по конкурсу од 28.06.2016. године
Р. бр. Ужa нaучнa oблaст Звaњe Извeштaj Кoмисиje
1 СТОМАТОЛОШКА ПРОТЕТИКА-КЛИНИКА-наставна база Клиника за стоматологију Ниш један доцент  pdf

 

6. Доношење предлога одлука о избору наставника и доношење одлуке о избору сарадника по конкурсу од 29.10.2016. године

Р. бр. Ужa нaучнa oблaст Звaњe Извeштaj Кoмисиje Приговори Одговор Комисије на проговоре
1 РАДИОЛОГИЈА-наставна база Центар за радиологију КЦ Ниш један ванредни професор  pdf    
2 ИНТЕРНА МЕДИЦИНА-наставна база Клиника за ендокринологију, дијабетес и болести метаболизма КЦ Ниш један ванредни професор  pdf    
3 ПСИХИЈАТРИЈА СА МЕДИЦИНСКОМ ПСИХОЛОГИЈОМ-наставна база Клиника за заштиту менталног здравља КЦ Ниш један доцент  pdf    
4 ХИРУРГИЈА-наставна база Клиника за општу хирургију КЦ Ниш један доцент  pdf    
5 АНЕСТЕЗИОЛОГИЈА И РЕАНИМАТОЛОГИЈА-наставна база Центар за анестезиологију и реаниматологију КЦ Ниш један доцент  pdf    
6 ОРТОПЕДИЈА ВИЛИЦА-КЛИНИКА-наставна база Клиника за стоматологију Ниш један доцент  pdf    
7 УНО ЗДРАВСТВЕНА НЕГА-наставна база Клиника за општу хирургију КЦ Ниш један предавач  pdf    
8 УНО ПАТОФИЗИОЛОГИЈА један сарадник у настави  pdf

 pdf

pdf

 pdf

 

ПОДАЦИ О МЕДИЦИНСКОМ ФАКУЛТЕТУ У НИШУ

AДРЕСА:
Булевар др Зорана Ђинђића 81
18000 Ниш
Република Србија
ФАКС: +381-18-42-38-770
e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Порески идентификациони број (ПИБ): 100664516
Обвезник ПДВ-а (број из регистра): 131586859
Матични број: 7215282
Назив банке: УT-Ниш (Управа за трезор)
Жиро рачун за клијенте: 840-1681666-03
Шифра делатности: 85.42