combine_images_980.jpg

4. Седница Изборног већа у 2017. години

Штампа

 

Датум објаве: 03.07.2017.

4. Седница Изборног већа заказана је за среду 05.07.2017. године у 13.00 часова у свечаном амфитеатру А0 у приземљу Анекса зграде Факултета. Сазив за 4.Седницу у 2017. години и записник са 3.Седнице Изборног већа у 2017. години члановима Већа послати суелектронском поштом.

Д Н Е В Н И   Р Е Д:

  1. Усвајање записника са IIIседнице Изборног већа у 2017. години одржане 17.05.2017. године
  2. Доношење предлога одлука о именовању комисија за писање извештаја о пријављеним учесницима конкурса за избор наставника и доношење одлука о образовању комисија за писање извештаја о пријављеним учесницима конкурса за избор сарадника објављеног дана 19.05.2017. године
  3. Утврђивање оцене из члана 152. став 1. Статута Медицинског факултета за избор наставника по конкурсу од 28.06.2016. године
  4. Доношење предлога одлуке о избору наставника по конкурсу од 28.06.2016.године
Р. бр. Ужa нaучнa oблaст Звaњe Извeштaj Кoмисиje
1 ФАРМАЦЕУТСКА ТЕХНОЛОГИЈА И БИОТЕХНОЛОГИЈА - Фрамацеутска технологија 1 и Фармацеутска технологија 2 један доцент  pdf

 

5. Доношење одлука о избору сарадника по конкурсу од 22.02.2017. године

Р. бр. Ужa нaучнa oблaст Звaњe Извeштaj Кoмисиje
1 АНАТОМИЈА један асистент  pdf
2 БИОЛОГИЈА СА ХУМАНОМ ГЕНЕТИКОМ један асистент  pdf
3 БОЛЕСТИ ЗУБА И ЕНДОДОНЦИЈА – ПРЕТКЛИНИКА један асистент  pdf
4 ПСИХИЈАТРИЈА СА МЕДИЦИНСКОМ ПСИХОЛОГИЈОМ – наставна база Клиника за заштиту менталног здравља КЦ Ниш или Клиника за психијатрију КЦ Ниш један клинички асистент  pdf
5 ФАРМАКОЛОГИЈА СА ТОКСИКОЛОГИЈОМ један сарадник у настави  pdf
6 МЕДИЦИНСКА СТАТИСТИКА И ИНФОРМАТИКА – наставна база Институт за јавно здравље Ниш један сарадник у настави  pdf

 

ПОДАЦИ О МЕДИЦИНСКОМ ФАКУЛТЕТУ У НИШУ

AДРЕСА:
Булевар др Зорана Ђинђића 81
18000 Ниш
Република Србија
ФАКС: +381-18-42-38-770
e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Порески идентификациони број (ПИБ): 100664516
Обвезник ПДВ-а (број из регистра): 131586859
Матични број: 7215282
Назив банке: УT-Ниш (Управа за трезор)
Жиро рачун за клијенте: 840-1681666-03
Шифра делатности: 85.42