Приговори о одговори по конкурсу од 22.02.2017.

Штампа

 

Датум објаве: 26.09.2017.

Медицински факултет у Нишу ставља на увид приговоре на Извештаје Комисија и одговоре Комисија на приговоре, по конкурсу од 22.02.2017. године, за следеће уже научне области:

 

Р. бр. Конкурс УНО Звање Приговор Одговор Комисије на проговор
1. 22.02.2017. ПАТОФИЗИОЛОГИЈА један редовни професор Приговор Одговор
2. 22.02.2017. РАДИОЛОГИЈА – наставна база Центар за радиологију КЦ Ниш један редовни професор Приговор Одговор
3. 22.02.2017. ФИЗИКАЛНА МЕДИЦИНА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА – наставна база Клиника за физикалну медицину и рехабилитацију КЦ Ниш два редовна професора

Приговор 1

Приговор 2

Одговор 1

Одговор 2

4. 22.02.2017. ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЈА – наставна база Клиника за болести ува, грла и носа КЦ Ниш један редовни професор Приговор Одговор
5. 22.02.2017. ИНТЕРНА МЕДИЦИНА – наставна база Клиника за кардиоваскуларне болести КЦ Ниш један наставник у једно од наставничких звања (Предлог Комисије – избор једног редовног професора) Приговор Одговор
6. 22.02.2017. ГИНЕКОЛОГИЈА СА АКУШЕРСТВОМ – наставна база Клиника за гинекологију и акушерство КЦ Ниш један наставник у једно од наставничких звања (Предлог Комисије – избор једног редовног професора) Приговор Одговор
7. 22.02.2017. ОРТОПЕДИЈА ВИЛИЦА – КЛИНИКА – наставна база Клиника за стоматологију Ниш један наставник у једно од наставничких звања (Предлог Комисије – избор једног ванредног професора) Приговор Одговор
8. 22.02.2017. МАКСИЛОФАЦИЈАЛНА ХИРУРГИЈА – наставна база Клиника за стоматологију Ниш један ванредни професор Приговор Одговор
9. 22.02.2017. ИНТЕРНА МЕДИЦИНА – наставна база Клиника за кардиоваскуларне болести КЦ Ниш један доцент Приговор Одговор
10. 22.02.2017. ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЈА – наставна база Клиника за кожне и полне болести КЦ Ниш један доцент Приговор Одговор
11. 22.02.2017. ПСИХИЈАТРИЈА СА МЕДИЦИНСКОМ ПСИХОЛОГИЈОМ – наставна база Клиника за заштиту менталног здравља КЦ Ниш један доцент Приговор Одговор
12. 22.02.2017. ХИРУРГИЈА – наставна база Клиника за општу хирургију КЦ Ниш један доцент Приговор Одговор
13. 22.02.2017. ГИНЕКОЛОГИЈА СА АКУШЕРСТВОМ – наставна база Клиника за гинекологију и акушерство КЦ Ниш један доцент Приговор Одговор
14. 22.02.2017. ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЈА – наставна база Клиника за болести ува, грла и носа КЦ Ниш један доцент Приговор Одговор
15. 22.02.2017. СТОМАТОЛОШКА ПРОТЕТИКА – ПРЕТКЛИНИКА један доцент Приговор Одговор
16. 22.02.2017. СТОМАТОЛОШКА ПРОТЕТИКА – КЛИНИКА – наставна база Клиника за стоматологију Ниш један доцент Приговор Одговор