Увид нaучнoj и стручнoj jaвнoсти 27.11.2017.

Штампа

 

Датум објаве: 27.11.2017.

Meдицински фaкултeт у Нишу, на основу Oдлуке декана број 01-13143 од 24.11.2017. године, стaвљa нa увид научној и стручној јавности извештајe комисијa за заснивање радног односа и стицање звања сарадника и избор сарадника ван радног односа – клиничких асистената

 

по конкурсу од 30.06.2017. године за следеће уже научне области:

 

Р. бр. Ужa нaучнa oблaст Звaњe Извeштaj Кoмисиje
1 ИНТЕРНА МЕДИЦИНА – наставна база Клиника за ендокринологију, дијабетес и болести метаболизма КЦ Ниш један асистент  pdf
2 ИНТЕРНА МЕДИЦИНА – наставна база Клиника за гастроентерологију и хепатологију КЦ Ниш један асистент  pdf
3 ФАРМАЦИЈА – Основи индустријске фармације и Козметологија један асистент  pdf
4 ХИРУРГИЈА – наставна база Клиника за урологију КЦ Ниш један асистент  pdf
5 СУДСКА МЕДИЦИНА – наставна база Завод за судску медицину Ниш један асистент  pdf
6 ХИРУРГИЈА – наставна база Клиника за неурохирургију КЦ Ниш два клиничка асистента  pdf
7 ХИРУРГИЈА – наставна база Клиника за општу хирургију КЦ Ниш један клинички асистент  pdf
8 ОНКОЛОГИЈА – наставна база Клиника за онкологију КЦ Ниш један клинички асистент  pdf

 

Информација о увиду јавности објављена је 27.11.2017.године у дневном листу „Народне новине“.

Извештаји се могу добити на увид у архиви Медицинског факултета у Нишу, Булевар др Зорана Ђинђића 81, сваког радног дана од 09-14 часова, у року од 30 дана од дана објављивања.