combine_images_980.jpg

6. Седница Изборног већа у 2017. години

Штампа

 

Датум објаве: 22.12.2017.

6. Седница Изборног већа заказана је за уторак 26.12.2017. године у 13.00 часова у свечаном амфитеатру А0 у приземљу Анекса зграде Факултета. Сазив за 6.Седницу у 2017. години и записник са 5.Седнице Изборног већа у 2017. години члановима Већа послат је електронском поштом (факултетске адресе Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели. ).

 

Д Н Е В Н И   Р Е Д:

 

  1. Усвајање записника са V седнице Изборног већа у 2017. години одржане 02.10.2017. године
  2. Доношење предлога одлукa о именовању комисијa за писање извештаја о пријављеним учесницима конкурса за избор наставника и доношење одлукa о образовању комисијa за писање извештаја о пријављеним учесницима конкурса за избор сарадника објављеног дана 01.11.2017. године
  3. Утврђивање оцена из члана 152. став 1. Статута Медицинског факултета за избор наставника по конкурсу од 19.05.2017. године
  4. Доношење предлога одлука о избору наставника и доношење одлука о избору сарадника по конкурсу од 19.05.2017. године
Р. бр. Ужa нaучнa oблaст Звaњe Извeштaj Кoмисиje
1 ИНТЕРНА МЕДИЦИНА- наставна база Клиника за хематологију и клиничку имунологију КЦ Ниш

један наставник у једно од наставничких звања

(предлог Комисије – избор једног редовног професора)

 pdf
2 АНАТОМИЈА један ванредни професор  pdf
3 АНАТОМИЈА један доцент  pdf
4 ПАТОЛОГИЈА – наставна база Центар за патологију и патолошку анатомију КЦ Ниш један доцент  pdf
5 ПАТОФИЗИОЛОГИЈА један доцент  pdf
6 ФАРМАЦИЈА – Фармакокинетика и Клиничка фармација два доцента  pdf
pdf
7 СУДСКА МЕДИЦИНА-наставна база Завод за судску медицину Ниш један доцент  pdf
8 ХИСТОЛИГИЈА И ЕМБРИОЛОГИЈА један асистент  pdf
9 ФИЗИОЛОГИЈА два асистента  pdf
10 ФАРМАЦИЈА – Фармакогнозија 1 и Фармакогнозија 2 један асистент  pdf
11 ФАРМАЦИЈА – Аналитика лекова и Фармацеутска хемија органских једињења 2 један асистент  pdf
12 ФАРМАЦЕУТСКА ТЕХНОЛОГИЈА И БИОТЕХНОЛОГИЈА – Фармацеутска технологија 1 и Фармацеутска технологија 2 један асистент  pdf

ПОДАЦИ О МЕДИЦИНСКОМ ФАКУЛТЕТУ У НИШУ

AДРЕСА:
Булевар др Зорана Ђинђића 81
18000 Ниш
Република Србија
ФАКС: +381-18-42-38-770
e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Порески идентификациони број (ПИБ): 100664516
Обвезник ПДВ-а (број из регистра): 131586859
Матични број: 7215282
Назив банке: УT-Ниш (Управа за трезор)
Жиро рачун за клијенте: 840-1681666-03
Шифра делатности: 85.42