combine_images_980.jpg

Наставно-научно веће

Штампа

 

Наставно-научно веће представља стручни орган Медицинског факултета. 

 

СТАТУТОМ ФАКУЛТЕТА  дефинисане су све компентенције Наставно-научног већа. Неке од њих су:

  • утврђује предлог Статута Факултета;
  • утврђује предлог кандидата за избор декана Факултета;
  • бира чланове Савета Факултета из реда представника Факултета;
  • бира представнике Факултета у органима Универзитета;
  • предлаже кандидата за ректора Универзитета;
  • предлаже годишњи програм рада Факултета;
  • предлаже студијске програме за све врсте и нивое студија;
  • утврђује уже научне области;

Опширније: Наставно-научно веће

Информација декана о динамици одржавања седница НН већа

Штампа


У циљу боље организације рада Наставно-научног већа, на Деканском колегијуму донета је Одлука да се седнице Наставно-научног већа одржавају сваке среде у четвртој, а Одбори Наставно-научног већа у трећој недељи у месецу. 

 

Сходно томе, све молбе упућене Одборима и Наставно-научном већу морају бити достављене до краја друге недеље у текућем месецу, а оне које буду достављене након тог периода биће разматране на Одборима и седницама Наставно-научног већа у наредном месецу.
 

Декан Медицинског факултета у Нишу
Проф. др Добрила Станковић Ђорђевић

За чланове НН већа

ПОДАЦИ О МЕДИЦИНСКОМ ФАКУЛТЕТУ У НИШУ

AДРЕСА:
Булевар др Зорана Ђинђића 81
18000 Ниш
Република Србија
ФАКС: +381-18-42-38-770
e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Порески идентификациони број (ПИБ): 100664516
Обвезник ПДВ-а (број из регистра): 131586859
Матични број: 7215282
Назив банке: УT-Ниш (Управа за трезор)
Жиро рачун за клијенте: 840-1681666-03
Шифра делатности: 85.42