Наставно-научно веће

Штампа

 

Наставно-научно веће представља стручни орган Медицинског факултета. 

 

СТАТУТОМ ФАКУЛТЕТА  дефинисане су све компентенције Наставно-научног већа. Неке од њих су:

 

САСТАВ НАСТАВНО-НАУЧНОГ ВЕЋА  чине представници Управе факултета, представници Катедри факултета и представници студената. Сваку катедру представља по један члан, осим Катедре интерне медицине и Катедре хирургије које представљају по два члана.

Наставно-научно веће именује ОДБОРЕ и то:

 

Задатак сваког одбора је да ННВ-у припреми и предложи компетентне предлоге из области своје надлежности.

Наставно-научног веће на седници одржаној 27.04.2016. године донело је Одлуку о именовању ЧЛАНОВА ОДБОРА .