combine_images_980.jpg

Савет факултета

Штампа

 

Сaвeт Meдицинскoг фaкултeтa je oргaн управљања и чини га 19 чланова и то:

  • 13 (тринаест) чланова представника Факултета, од којих 11 из реда наставника и асистената и 2 из реда запослених у Организационој јединици стручних служби;
  • 3 (три) члана представника студената које бира Студентски парламент;
  • 3 (три) члана представника оснивача.

Чланови Савета из реда наставника и асистената бирају се по студијским групама и то: 8 са студијског програма медицина, од којих 3 из претклиничких и 5 из клиничких ужих научних области, 2 са студијског програма стоматологија и 1 са студијског програма фармација. Мандат чланова Савета траје 3 године.

За мандатни период 2016-2019. године, изабрани су ЧЛАНОВИ САВЕТА Медицинског факултета у Нишу.

 

Savet fakulteta 2013

 

Статутом Медицинског факултета у Нишу утврђене су надлежности Савета.

ПОДАЦИ О МЕДИЦИНСКОМ ФАКУЛТЕТУ У НИШУ

AДРЕСА:
Булевар др Зорана Ђинђића 81
18000 Ниш
Република Србија
ФАКС: +381-18-42-38-770
e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Порески идентификациони број (ПИБ): 100664516
Обвезник ПДВ-а (број из регистра): 131586859
Матични број: 7215282
Назив банке: УT-Ниш (Управа за трезор)
Жиро рачун за клијенте: 840-1681666-03
Шифра делатности: 85.42