combine_images_980.jpg

Научноистраживачки центар за биомедицину

Штампа

 

Научноистраживачки центар за биомедицину (НИЦБ) је организациона јединица за научноистраживачки рад и здравствену делатност Медицинског факултета Универзитета у Нишу која обједињује послове у области научноистраживачке и здравствене делатности.

У НИЦБ се обављају основна, примењена и развојна истраживања, истраживања у функцији образовно-наставне делатности, оспособљавање кадра за научноистраживачки рад, настава из програма докторских, специјалистичких и интегрисаних студија, као и услуге из области здравствене делатности.

НИЦБ чине наставници, истраживачи, сарадници и остали запослени који учествују у обављању послова који су у непосредној вези са биомедицинским и интердисциплинарним истраживањима, као и делокругом рада центра.

НИЦБ може оснивати и друге лабораторије и одељења у складу са развојем истраживања у области биомедицине на Медицинском факултету.

Организација, начин рада и руковођење Научноистраживачким центром за биомедицину регулише се посебним правилником који доноси Наставно-научно веће Медицинског факултета.

Научноистраживачки центар за биомедицину са садашњом организацијом као мултидисциплинарни центар, формиран је 2010. године настављајући континуитет ”Института за биомедицинска истраживања” формираног 1990. године на Медицинском факултету.
Радом Научноистраживачког центра за биомедицину руководи проф. др Стево Најман.

( Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели. Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели. )

 

ШЕМАТСКИ ПРИКАЗ НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКОГ ЦЕНТРА ЗА БИОМЕДИЦИНУ (НИЦБ) 

  Centar za BM

 

 Сајт Научноистраживачког центра за биомедицину погледајте ОВДЕ.

ПОДАЦИ О МЕДИЦИНСКОМ ФАКУЛТЕТУ У НИШУ

AДРЕСА:
Булевар др Зорана Ђинђића 81
18000 Ниш
Република Србија
ФАКС: +381-18-42-38-770
e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Порески идентификациони број (ПИБ): 100664516
Обвезник ПДВ-а (број из регистра): 131586859
Матични број: 7215282
Назив банке: УT-Ниш (Управа за трезор)
Жиро рачун за клијенте: 840-1681666-03
Шифра делатности: 85.42