Центри

Штампа

Стручни органи наставно-образовне јединице на Медицинском факултету су:

  1. Центар за континуирану медицинску едукацију
  2. Центар за међународну сарадњу
  3. Центар за унапређење квалитета

Центар за унапређење квалитета, ради остваривања своје делатности образује комисије које осим наставног особља чине и представници студената.