Јавна набавка добра 06/16

Штампа

 

ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА – СИМУЛАТОРИ (ЛУТКЕ НА ТРЕНИНГ СТОЛОВИМА) ЗА ВЕЖБЕ СТУДЕНАТА СТОМАТОЛОГИЈЕ

Рок за подношење понуда: 23.05.2016. године до 12.00 часова.

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ