Јавна набавка добра 04/16

Штампа

 

ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА – РАЧУНАРИ И РАЧУНАРСКА ОПРЕМА

Рок за подношење понуда: 30.05.2016. године до 11.00 часова.

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА, Партија 1

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ, Партија 1

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА, Партија 2

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ, Партија 2