Јавна набавка добра 09/16

Штампа

 

ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА – ХЕМИКАЛИЈЕ ЗА ПОТРЕБЕ НАУКЕ И НАСТАВЕ

Рок за подношење понуда: 06.06.2016. године до 09.30 часова.

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ, 20.05.2016.

ПРВА ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, 20.05.2016.

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ, 26.05.2016.

ДРУГА ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, 26.05.2016.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА, 26.05.2016.

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ, 30.05.2016.

ТРЕЋА ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, 30.05.2016.

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА, Партија 1a

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ, Партија 1а

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА, Партија 1б

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ, Партија 1б

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА, Партија 1в

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУПартија 1в

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА, Партија 1г

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ, Партија 1г

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА, Партија 2a

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ, Партија 2а

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА, Партија 2б

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ, Партија 2б

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА, Партија 2в

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ, Партија 2в

ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА, Партија 2г

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА, Партија 2г

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА, Партија 3

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ, Партија 3

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА, Партија 4

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ, Партија 4

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА, Партија 5а

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ, Партија 5а

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА, Партија 5б

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ, Партија 5б

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА, Партија 6

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ, Партија 6

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА, Партија 7

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ, Партија 7

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА, Партија 8

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ, Партија 8

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА, Партија 9

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ, Партија 9

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА, Партија 10

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ, Партија 10

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА, Партија 11

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ, Партија 11

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА, Партија 12

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ, Партија 12

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА, Партија 13

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ, Партија 13

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА, Партија 14

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ, Партија 14

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА, Партија 15а

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ, Партија 15а

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА, Партија 15б

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ, Партија 15б

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА, Партија 15в

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ, Партија 15в

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА, Партија 16

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ, Партија 16

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА, Партија 17

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ, Партија 17

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА, Партија 18

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ, Партија 18

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА, Партија 19

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ, Партија 19

ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА, Партија 20

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА, Партија 20

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА, Партија 21

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ, Партија 21