Јавна набавка радова 10/16

Штампа

 

ЈАВНА НАБАВКА РАДОВА – ИЗРАДА ИНСТАЛАЦИЈЕ ВЕНТИЛАЦИЈЕ И КЛИМАТИЗАЦИЈЕ

Рок за подношење понуда: 27.06.2016. године до 12.00 часова.

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ, 17.06.2016.

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ