Јавна набавка услуга 08/16

Штампа

 

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ – УСЛУГА ШТАМПАЊА

Рок за подношење понуда: 08.06.2016. године до 12.00 часова

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ