Јавна набавка добра 11/16

Штампа

 

ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА – ЛАБОРАТОРИЈСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ

Рок за подношење понуда: 15.06.2016. године до 09.30 часова.

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ, 09.06.2016.

ПРВА ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, 09.06.2016.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ, 10.06.2016.

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ, 13.06.2016.

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА, Партија 1

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ, Партија 1

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА, Партија 2

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ, Партија 2

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА, Партија 3

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ, Партија 3

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА, Партија 4

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ, Партија 4

ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА, Партија 5

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА, Партија 5

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА, Партија 6

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ, Партија 6

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА, Партија 7

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ, Партија 7

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА, Партија 8

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ, Партија 8

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА, Партија 9

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ, Партија 9

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА, Партија 10

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ, Партија 10