Јавна набавка радова 12/16

Штампа

 

ЈАВНА НАБАВКА РАДОВА – ГРАЂЕВИНСКО ЗАНАТСКИ РАДОВИ НА ЗГРАДИ ХИСТОЛОГИЈЕ

Рок за подношење понуда: 18.07.2016. године до 09.00 часова.

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ПРВА ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, 24.06.2016.

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ 1, 30.06.2016.

ДРУГА ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, 30.06.2016.

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ 2, 04.07.2016.

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ 3, 08.07.2016.

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ 4, 08.07.2016.

ТРЕЋА ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, 08.07.2016.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА, 08.07.2016.

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ 5, 14.07.2016.

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА, Партија 1

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА, Партија 2

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА, Партија 3

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА, Партија 4

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УОВОРУ, Партија 1

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УОВОРУ, Партија 2

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УОВОРУ, Партија 3

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УОВОРУ, Партија 4