Јавна набавка услуга 13/16

Штампа

 

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА – УСЛУГА КЕТЕРИНГА И РЕСТОРАНА

Рок за подношење понуда: 22.06.2016. године до 10.00 часова

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА, Партија 1

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ, Партија 1

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА, Партија 2

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ, Партија 2

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА, Партија 3

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ, Партија 3