Јавна набавка добра 16/16

Штампа

 

ЈАВНА НАБАВКА ДОБРАСИСТЕМ ИНТЕРАКТИВНЕ МИКРОСКОПИЈЕ И МОРФОМЕТРИЈЕ ЗА ЕДУКАЦИЈУ И НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКИ РАД СТУДЕНАТА

Рок за подношење понуда: 31.08.2016. године до 12.00 часова

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ, 29.08.2016.

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, 29.08.2016.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА, 29.08.2016.

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ