Јавна набавка добра 17/16

Штампа

 

ЈАВНА НАБАВКА ДОБРА – ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

Рок за подношење понуда: 08.09.2016. године до 11.30 часова

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ, 01.09.2016.

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ