Јавна набавка добра 18/16

Штампа

 

ЈАВНА НАБАВКА ДОБРА – ГОРИВО ЗА МОТОРНА МОЗИЛА

Рок за подношење понуда: 27.09.2016. године до 11.00 часова

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, 22.09.2016.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА, 22.09.2016.

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ